Vår Energi må rydde opp på Balder

Vår Energi fikk stryk på 12 punkt knyttet til storulykke og barrierer da Petroleumstilsynet (Ptil) kom på tilsyn på Balder-feltet i Nordsjøen.

Publisert: Publisert:

Balder-feltet ligger på Utsirahøyden - som også er kjent for å huse gigantfeltet Johan Sverdrup. Foto: Vår Energi

 • Elisabeth Seglem
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Balder-feltet er utviklet med et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy, en såkalt (FPSO) og flere undersjøiske produksjonssystemer.

Oljeselskapet som kom ut av fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources, planlegger å utvide produksjonen i området og har søkt Ptil om samtykke. Dette var også medvirkende til at tilsynsbesøket kom nå.

«Det pågår et forlenget levetidsprogram for Balder-installasjonen (2030) – inkludert seismiske undersøkelser og boreprogrammer», skriver Vår Energi på egne nettsider.

Ptil skriver at resultatet vil inngå som en del av grunnlaget for saksbehandlingen av samtykkesøknaden.»

Les også

2000 søknader til 24 stillinger i Vår Energi

I tilsynet registrerte Ptil flere eksempler på at organisasjonen ikke benytter de etablerte styringsprosessene, og resultatene fra disse, på en systematisk og helhetlig måte for å redusere risiko, skriver Ptil i tilsynsrapporten som er offentlig.

«Vi kan ikke se at Vår Energi har nødvendig tilgang til/oversikt over dokumentasjon som beskriver eksisterende design. På forespørsel kunne ikke selskapet dokumentere design og forutsetninger for fakkelsystemet,» skriver tilsynet blant annet i rapporten.

Men det er mer. «Flere av ytelsesstandardene som ligger til grunn for barrierestyringen bygger på forutsetninger om at eksisterende design er god nok,» fortsetter Ptil.

Til slutt heter det i rapporten at «selv om Vår Energi har tatt grep for å redusere antall barrieresvekkelser og prioritere sikkerhetskritisk aktivitet på Balder, var det på tidspunktet for tilsynet mange barrieresvekkelser (FINC- Facility Integrity Non-Conformance) på Balder. Organisasjonen opplevde de mange svekkelsene som utfordrende med tanke på å holde oversikt over risikobildet.»

Ptil skriver videre at arbeiderne offshore på Balder «ikke hadde enkel tilgang til oversikt over etablerte midlertidige kompenserende tiltak knyttet til barrieresvekkelsene, og vi fant eksempler på barrieresvekkelser som det ikke var opprettet avvik eller midlertidig kompenserende tiltak for.»

Ptil mener derfor at det på feltet er manglende styring med såkalt storulykkerisiko på Balder.

Avvik fra regelverket bla funnet innenfor følgende systemer og områder:

 • Styring av storulykkerisiko og barrierer
 • Oppfølging av barrierer, barrieresvekkelser og kompenserende tiltak
 • Barrierestrategi og ytelsesstandarder
 • Håndtering av endring
 • Prosessikring
 • Tennkildekontroll
 • Brannmotstand
 • Midlertidig utstyr og installasjoner
 • Merking
 • Vedlikeholdsprogram
 • Dokumentasjon
 • Dekksrister i komposittmateriale i evakueringsveier

Les hele rapporten hos Ptil

Les også

– Goliat ikke representativt for sikkerheten på norsk sokkel

Les også

– Hvorfor følger ikke oljeselskapene opp alle avvik? Dere gir veldig defensive svar

Petroleumstilsynet har gitt Vår Energi frist 20. juni 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Tilsynet med styring av storulykkerisiko og barrierer ved drift av Balder skjedde i uke 6 og uke 8 i 2019. Både gjennom møter, intervjuer og
stikkprøver i utvalgte styringssystemer på land og ute på Balder-skipet

Feltet har produsert i 20 år. Balder
eksporterer gass til Statpipe via produksjonsskipet Jotun A.

http://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/sa/multimedias/34e13774-464b-47d2-9dab-bfd8f99cb07a %C2%A0
Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 2. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 3. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

 4. Elbiler må betale mer

 5. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 6. Fikk du med deg smellet i Gandsfjorden?

 1. Petroleumstilsynet
 2. Nordsjøen
 3. Beredskap
 4. Norsk sokkel
 5. Tilsynsrapport