• I 2017 Haugesund klatret Marita Vespestad (f.v.), Ellen Hovda og Hilde Vespestad høyt og lavt for å sjekke og merke rør på boreplattformen til Johan Sverdrup-feltet som da var under bygging hos verftet til Aibel på Risøy i Haugesund. Jon Ingemundsen

Aibel og Keppel skal levere milliardplattform for havvind

Aibel og Keppel skal levere en havvindsplattform for TenneT til Nordsjøen.