Sokkelarbeidere får ikke hjelp fra Statoil

Statoil kutter pensjon for å få ansatte til å fortsette etter fylte 62 år. Men oljeselskapet vil ikke gjøre noe mer for å få sokkelarbeidere til å stå lenger i jobb.

Publisert: Publisert:

Statoil Foto: Statoil mener det var riktig å avslutte gavepensjonsordningen.

Denne artikkelen er over syv år gammel

Siden det ble klart at Statoil fjerner tilbudet om såkalt gavepensjon for sine ansatte, har en rekke ansatte i oljeselskapet reagert.

Fagforeninger har varslet at det både kan bli aktuelt å stenge ned plattformer i vårens lønnsoppgjør og at de ikke lenger har tillit til konsernsjef Helge Lund.

Les også

På feil side av gavepensjonen

At ansatte reagerer så sterkt på at muligheten til å gå av med full pensjon ved fylte 62 år, nå forsvinner, skjønner personaldirektør Magne Hovden i Statoil godt. Men han mener likevel det var riktig å gjøre det nå.— Vi så ingen grunn til å vente med å avslutte gavepensjonen. Overgangsordningen gir de ansatte større forutsigbarhet og bedre tid til å forberede seg. Men vi må akseptere at de ansatte er frustrerte når et gode forsvinner, sier Hovden.

Skylder på Stortinget

Personaldirektøren viser til at fjerningen av gavepensjonen er en del av en større omlegging av pensjonsordningen i Statoil.

Selskapet har vist til at et viktig prinsipp i Stortingets pensjonsreform er at folk skal stå lenger i jobb, og at det er noe oljeselskapet vil følge opp.

— Gavepensjonen er jo en ordning hvor ansatte får kompensert for å avslutte karrieren tidligere.

- Hvorfor er det viktig for Statoil å få ansatte til å jobbe lenger enn til de er 62 år?

— Vi har mange veldig dyktige seniorer. Noen av dem har vært med på nesten hele oljeeventyret. Vi trenger kompetansen deres.

Ikke i front

Absolutt pensjonsalder for Statoil-ansatte på sokkelen er i dag 65 år og 67 år for de som jobber på land. Personaldirektøren har ikke et eksakt tall for hvor gamle ansatte er i snitt når de tar pensjon, men sier at den ligger mellom 63 og 65 år for selskapet som helhet.

- Hva er målet?

— At flere skal stå lenger i arbeid, noe vi skal konkretisere nærmere nå. I samarbeid med de ansattes representanter starter også arbeidet med å utvikle en livsfasepolitikk.

- Sokkelarbeidere forteller at mange i dag gir seg før 62 år, på grunn av slitasje. Hva skal dere gjøre med det?

— Situasjonen for sokkelarbeiderne er en bransjemessig utfordring, og noe bransjen totalt sett må se på. Statoil kan ikke ha særordninger for dette.

- Feil retning

- Så Statoil kan ikke ha egne ordninger for å få sine sokkelansatte til å stå lenger?

— Vi ønsker å være i front og påvirke industrien på noen områder, som helse, miljø og sikkerhet generelt. Men når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, må vi ta innover oss at vi er del av en bransje og ikke påvirke at utviklingen der går i feil retning.

- Men argumentet fra Statoil sin side har vært at andre selskap allerede har gått bort fra gavepensjon, derfor må dere følge etter. Da er dere ikke i front, men i bakkant?

— Når vi nå tar en større gjennomgang av pensjonssystemet, mener vi uansett at dette var et godt tidspunkt å gjøre dette på.

Ikke eksakt

Nå skal Statoil jobbe fram en seniorpolitikk. Personaldirektøren synes ikke det er noen grunn til at det skulle skjedd først og fjerningen av gavepensjonen etterpå.

- Hvor viktig har økonomi vært i prosessen rundt fjerningen av gavepensjonen?

— Den viktigste driven har vært pensjonsreformen. De økonomiske konsekvensene har også betydning. Vi har regnet på dem, men det er vanskelig å forutsi eksakt hva effektene blir ved å avslutte ordningen.

- Hvilken pensjonsordning har du selv?

— Jeg har samme type som andre Statoil-ansatte. Dermed er jeg også omfattet av endringene, sier Hovden.

Klikk her for å følge Aenergi.no på Twitter!

Publisert: