• Hovedtillitsvalgt for Lederne på Gjøa-installasjonen og ansatt i Engie, Vidar Mostrøm. Jan Inge Haga/Engie
    Galleri

Nestenkollisjonen på Gjøa endrer ikke spareplan

Operatøren Engie vurderer å la Statoil få låne beredskapsbåten som lå «standby» og reddet Gjøa-plattformen fra kollisjon i sommer.