Tord Lien gleder seg for tidlig

I dag, onsdag legger EU-kommisjonen frem sitt forslag til en Energiunion. 40 nye lovforslag skal styrke EUs forhandlingsmakt og energiforsyning. Det kan minke behovet for norsk gass.

Publisert: Publisert:

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

  • Leder I Miljøstiftelsen Bellona
  • Frederic Hauge
    Daglig leder i Bellona
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Frederic Hauge - farge.jpg

I dag puster olje— ogenergiminister Tord Lien lettet ut over at felles EU-innkjøp av gass ikke blir en realitet. I alle fall ikke for land som kjøper gass fraNorge.LES OGSÅ:

Les også

Tord Lien tror ikke på felleskjøp av gass i EU

Bellona tror likevelat Lien ler for tidlig. For det som startet med Polens ønske om felles innkjøpav gass for et år siden, har vokst seg langt større. I dag har hvert EU-land ipraksis sitt eget nasjonale energilovverk. «Dette kan ikke fortsette» heter deti utkastet til EUs Energiunion, som Bellona har fått innblikk i.

Det gjøres klart at medlemslandenemå avstå noe nasjonal makt over energispørsmål for at unionen skal bli effektiv.Det er flere land klare til å gjøre.

«Én for alle og alle for én»

Kommisjonen skissererat enkelte EU-land kan gå sammen om å forhandle kjøp av gass. Dette vil gjeldeland som regnes som svært sårbare for «forsyningssjokk» og som er avhengige avrussisk gass: Bulgaria, Estland, Finland, Latvia, Litauen og Slovakia – men altsåikke Polen, som først fremmet ideen.

Internasjonale konkurransereglerhindrer EU i å pålegge land å handle sammen. Men EUs kommisær for Energiunionen,Maroš Šefčovič, vil tilrettelegge for frivillige mekanismer så EU kan «handle imusketerenes ånd»: Én for alle og alle for én.

Derfor vil Kommisjoneninvolveres mer i energiforhandlinger mellom EU-land og eventuelle tredjeparter,deriblant Norge. Et av de konkrete forslagene er at EU-kommisjonen kan delta iforhandlinger for å sikre EUs felles interesser. Det foreslås også at EU skalutforme standardkontrakter for EU-land som inngår energiavtaler.

Strømsparing minker gassbehovet

EU er verdens størsteenergiimportør og kjøper over halvparten av sin energi. I 2012 kom en tredjedelav EUs gass fra Russland, via Ukraina.

En tredjedel kommer ogsåfra Norge. Olje— og energiminister Tord Lien har fryktet at en felles EU-frontville presse ned gassprisen. Dette kommer trolig ikke til å skje. Menenergiunionen handler om mer enn gasskjøp. De førti lovforslagene dreier seg omalt fra reform av kvotehandelsystemet til energieffektivisering. Som det het iet tidlig utkast til energiunionen: Den sikresteenergien er den som ikke brukes.

Øktenergieffektivisering vil naturligvis føre til mindre behov for norsk gass. Forhver prosent i økt energieffektivisering, vil EUs gassimport reduseres med 2,6 prosent.

Den norskeregjeringen kjempet imot EUs mål om 27 prosent energieffektivisering. Nå vilNorge delta i EUs utslippsmål for 2030. Forhandlingene vil vise om vi kan velgedet ene og uten å svelge det andre.

Mer gass fra Asia og Afrika?

Det neste tiåret skalEU bruke omlag 200 milliarder euro på å effektivisere både strømproduksjonen ogstrømforsyningen. I tillegg skal minst 15 prosent av hvert lands kraftkapsitetkunne kobles med nabolandene. Slik skal EU-land kunne hjelpe hverandre nårenkeltland opplever alt fra ekstremvær til politiske kriser.

En utbygging av infrastruktur kan også frakte overskuddsenergitil deler av EU som i dag importerer norsk gass.

Samtidig øker fokusetpå gass fra Sentral-Asia og Nord-Afrika, for eksempel gjennom et nytt strategisk energipartnerskap mellom EUog Tyrkia.

Norge har posisjonertseg som den kommersielt pålitelige gasspartneren til EU. Men energimarkedet serut til å bli mindre kommersielt og stadig mer politisk motivert. Spredning avforsyningskilder og mer politisk handlingsrom på toppen av EU-systemet ser uttil å bli veien som stakes ut.

Summen av dette kanvære at etterspørselen etter norsk gass skrumper inn.

LES OGSÅ:

Publisert:

Les også

  1. Legger 190 mrd i oljeruletten

  2. Ingen action i Norge - som vanlig

  3. «Nå må Erna og Tine vise vilje»