• Martin Linge-plattformen kom i mars uferdig fra Korea til Worley Parsons Rosenberg på Buøy. Der blir det fortsatt jobbet på modulene. Rune Vandvik

Skandaleprosjektene på norsk sokkel skal under lupen

Goliat, Martin Linge og Aasta Hansteen. Gigantutbyggingene på norsk sokkel blir gjenstand for en kritisk gjennomgang av Petroleumstilsynet (Ptil)