Statoil vil klare ny oljeboom uten flere folk

Selv når en rekke nye plattformer kommer i produksjon, er det ikke sikkert Statoil vil ansette flere.

Publisert:

Slik kan Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen komme til å se ut ferdig utbygd. Planlagt produksjonsstart er 2019. Statoil håper å bli operatør. Foto: Statoil

Les også

Oljekutt kutter boligpriser

Industri Energis sokkelleder Per Steinar Stamnes har ingen tro på at nordsjøfeltene Johan Sverdrup vest for Stavanger (hvor Statoil er svært lystne på operatørskapet, men ennå ikke har fått det) og Gina Krog, samt Aasta Hansteen (i Norskehavet, vest for Bodø) lar seg sette i produksjon uten Statoil trenger flere folk.Men det tar ikke personaldirektør Stenerud i UPN for gitt. En viktig del av bemanningsarbeidet som pågår nå er å se om Statoil klarer å ta disse nye oppgavene uten å øke totalbemanningen.

Oljeselskapet ser nå på muligheten av å kutte bemanningen i området som har ansvaret for norsk sokkel – Undersøkelse og produksjon Norge (UPN) – med 10 prosent.

Statoil øker ambisjonene

Les også

Statoil ser muligheten for flere kutt

Det vil i så fall bety at over 900 stillinger forsvinner. Personaldirektør for UPN i Statoil, Aksel Stenerud, viser til at vurdering av bemanningssituasjonen er noe som blir gjort hvert år, men at årets runde er mer ambisiøs enn den var for eksempel i fjor. Han påpeker at målet alltid er å se på hvordan ressursene kan brukes best mulig.— I år har vi noe større ambisjoner enn for eksempel i fjor, selv om prosessen er den samme. Nå samler vi inn analysene, og så vet vi mer om hva som er mulig i slutten av september, sier Stenerud.

Step down?

Aftenbladet skriver tirsdag at YS-leder Bjørn Asle Teige frykter at resultatet av den omfattende innsparingsrunden Statoil står i, hvor selskapet selv sier at målet er å forsterke

Les også

- 20.000 oljejobber kan forsvinne på kort tid

konkurransekraften, kan bli at 5000 stillinger forsvinner. Noen av dem er allerede kuttet, andre ligger i løype, mens andre kan kuttes når effektiviseringsprogrammet Step (Statoil technical efficiency program) er ferdig. Teige utelukker ikke at totalt 20.000 stillinger kan forsvinne fra oljebransjen i løpet av kort tid.

Statoil er tidlig ute

— Det er mitt inntrykk at Statoil er tidligere ute enn de andre store oljeselskapene. Selskapet tar kuttprogrammene veldig seriøst, sier oljeanalytiker i DNB Markets Torbjørn Kjus til Aftenbladet.

I Aftenbladet i går ytret flere bekymring for at Statoil nå bremser for hardt. Det er ikke Kjus enig i.

— Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror Statoil heller vil være tidlig ute i stedet for å komme for sent, sier han

Men han er sikker på at mer vil komme.

Flere må kutte

— De andre store oljeselskapene vil komme etter. Statoil er ikke det eneste oljeselskapet som må kutte, sier han.

Personaldirektør Stenerud viser til at det nå er for tidlig å si om Step vil bety ytterligere kutt i bemanningen i UPN, men viser til at prosjektet skal legge til rette for forbedring og effektivisering og dermed bedre ressursutnyttelse totalt sett for Statoil.

— Det er imidlertid for tidlig å fastslå den samlede effekten for UPN, sier Stenerud.

Uten flere

Flere Statoil-tillitsvalgte Aftenbladet har snakket med, viser til at selv om man nå ser på en redusert bemanning i UPN, vil nye prosjekter føre til at bemanningen må styrkes om noen få år.

Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy, tror oppturen og behovet for mer folk kommer allerede i 2016.

— Vi kommer til å ha flere plattformer og rigger på sokkelen enn noen gang. Dette er et faktum som oljeselskapene ikke kommer unna, sier Rystad.

— Da risikerer vi at bransjen igjen kommer i en situasjon der de må konkurrere om arbeidskraften, og prisene drives opp igjen, sier han.

Publisert: