Nå skal strømprisen opp

Lien vil kutte i antall nettselskaper og spår høyere strømpris.

Tord Lien spår høyere strømpriser.
  • Tron Strand
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Olje— og energiminister Tord Lien (Frp) vil ha færre ogstørre nettselskaper. Han spår dyrere strøm i årene som kommer.

Det finnes 152 nettselskaper i Norge fordelt på 2,6millioner kunder. I snitt har hvert selskap 17.000 kunder. Nå varsler olje- ogenergiminister Tord Lien (Frp) nye tider for bransjen.

-Det overordnede målet er å skape etmer fornybart energisamfunn i fremtiden. Da er en også nødt å robustgjøreinfrastrukturen. Med så mange selskaper som i dag, er det svært vanskelig. Entydeligere konsolidering med mer robuste netteiere er helt nødvendig for destore løftene vi skal gjøre, sier han.

Ny ekspertrapport

Mandag legger en ekspertgruppe, ledet av tidligereHydro-sjef Eivind Reiten, frem en rapport om hvordan vi bør drive det norskekraftnettverket i fremtiden. Tord Lien sier han vil avvente behandlingen avrapporten før han kommer med tiltak om hvordan en slik selskapsreduksjon skalskje.

-Nå får vi innspill fra EivindReiten på mandag. Deretter vil den bli sendt ut på høring, og så får vi se hvaslags svar som kommer der, sier han.

En rapport fra Paret viser at nettkundene kan spare mellom2000 og 4000 kroner i året ved sammenslåing. I snitt er de norske selskapenebare halvparten så store som dem vi finner i Sverige og Danmark. De allerminste selskapene i Norge har bare noen få tusen kunder. De store derimot, somHafslund, Agder Energi, BKK og Lyse, har mer enn 100.000 kunder.

Bryr seg ikke om hvordan

Frp-statsråd Tord Lien sier at det er det storeinvesteringsbehovet innen sektoren som gjør at det bør bli færreselskaper.

-På de neste fem til ti årene skaldet investeres mellom 50 og 70 milliarder i sentralnettet, sier han.

Tar en også med lokal- og regionalnettet kan det være snakkom behov for investeringer på opptil 150 milliarder kroner. Det inkludererinvesteringer i smarte strømmålere, AMS.

-Dette er bare nok en grunn for atvi føler det må gjøres grep for å få mer robuste eierskap og større selskaper.Da muliggjør vi at dette fornybarsamfunnet blir mer enn prat, men også enrealitet, sier Lien.

-Nettselskapene er viktigeinntektskilder for kommune. Har de grunn til å frykte det som nå skjer?

-Jeg har ikke svarene på hvordandette skal skje, men jeg har ikke tenkt å ta fra kommunene en eneste aksje.Hvis de vil fusjonere selskapene og beholde aksjene, er det kjempeflott. Hvisde vil selge dem, så er det helt uinteressant for meg. Det som er interessant erat en får større, mer slagkraftige selskaper.

Varsler nye kraftkonflikter

Tord Lien har mye til felles med sin forgjenger, Ola BortenMoe. Han brenner like mye for å bygge ut kraftlinjer. At det kommer nyekraftlinjekonflikter, er han ikke i tvil om.

-Ja, det kommer, men jeg håper ogsåat en nå har fått dette inn på et mer riktig spor. Strømmen kommer ikke frem avseg selv. Skal en mene noe med at en vil bidra fornybarsamfunnet, så har det enkonsekvens. Vi må leve med å se kraftmaster.

-Hvordan skal du lykkes bedre meddette en den forrige regjeringen?

-Mitt svar er at de må byggesuansett hvor mange konflikter det blir. Dette har vi brukt for. Det blir dyrtuansett. Det eneste jeg kan love er at det blir vondt, vanskelig og dyrt.

-Hva er din holdning tilutenrikskabler?

-Jeg er prinsipiell på despørsmålene. Hvis det er bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk forsvarlig, såbør de bygges. Alle er på sikt best tjent med at det bygges robuste markedermed god infrastruktur,

-I dag har vi billig strøm. Vil detteføre til høyere priser?

-Svaret på det er ja. Det eroverskudd av strøm i Skandinavia. Derfor er prisene lave.

-Et større marked vil bli merstabilt. Dermed vil kraftprisen stabilisere seg på et gjennomsnittlig noehøyere nivå, men det vil ikke være mange ørene.

Publisert: