• Velger Bent Høie å legge ned akuttberedskapen ved Kristiansund sykehus, kan det svekke oljeberedskapen på Haltenbanken. Nesvold, Jon Olav/NTB scanpix

- Høie svekker oljesikkerheten

Bent Høies sykehusvalg skaper hodebry for oljebransjen.