– Mangler troverdighet

Miljøvernere mener regjeringen mangler troverdighet i klimapolitikken.