• Idar Herland, som har jobbet offshore siden begynnelsen av 2000-tallet, har sett seg lei av det han mener er yrkespolitikere som mener og fatter beslutninger basert på følelser PRIVAT

– Tenk mer og føl mindre i Lofoten!

Idar Herland startet nylig Oljeindustriens Arbeidersamfunn og jobber på norsk sokkel for Statoil. Han tror Arbeiderpartiet gjør lurt i kompromissforslaget som åpner for både vern og konsekvensutredning.