Krever bedre beredskap

Lederne vil åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, men krever at det etableres et kunnskapssenter for oljevernberedskap i Nord-Norge. De mener det er åpenbart at dagens beredskap er for dårlig.

Publisert: Publisert:

Per Helge Ødegård i Lederne var denne uken i Harstad for å presentere den nye rapporten de har bestilt fra Menon. Lederne vil ha olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, men ønsker et kunnskapssenter for oljevernberedskap Foto: Pål Christensen

— Vi kan åpne opp for olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten. Risikoen er akseptabel, men vi må forbedre oljevernberedskapen betraktelig, sier Forbundsstyremedlem Per Helge Ødegård i Lederne.

Forbundsstyremedlemmet mener det er på høy tid at oljevernberedskapen, på lik linje med resten av bransjen, blir høyteknologisk.

— I dag er utstyret i oljevernberedskapen primitivt. Skulle noe skje er det hansker, sagmugg, kjemikalier og bøtter som er verktøyene for å rydde opp. Det er på tide at oljevernberedskapen også blir høyteknologisk, sier Per Helge Ødegård i Lederne.

Må forbedres

I en rapport Lederne har bestilt fra Menon pekes det på at miljørisikoen er liten, men at konsekvensene ved et uhell kan være store. Det er på bakgrunn av denne rapporten at lederne nå er klare på at de vil åpne for olje- og gassvirksomhet, med forutsetning om at det etableres et kompetansesenter på oljevernberedskap.

— Oljevernberedskapen må forbedres. Vi mener at det både er viktig og riktig at man bygger opp et kunnskaps og kompetansesenter på oljevernberedskap. Dette er noe politikere, næringsliv, fagmiljøer og miljøvernere kan enes om, sier Ødegård.

Eksportvare

Han mener at om man satser like mye på teknologi innen oljevernberedskap som det gjøres innen resten av oljebransjen, så kan man både gjøre store fremskritt og skape en ny eksportnæring for Norge.

— Vi er verdensmestere i teknologi i oljebransjen, det kan vi også bli innen oljevernberedskap. Dessverre har ikke oljevernberedskap fått like mye fokus som resten av oljebransjen. Vi er gode på teknologi, og kan få til god teknologi også innen oljevern. Dette kan eksporteres, og da vil det ikke bare være med på å øke beredskapen i Norge, men i hele verden, sier Ødegård.

Kan åpnes raskt

Lederne ser på risikoen for et uhell i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som akseptabel og mener at man derfor ikke behøver å vente på et gjennombrudd i oljevernteknologien før man kan åpne områdene.

— Så lenge man får på plass kunnskapssenteret og har som mål å forbedre beredskapen betraktelig så kan man åpne for olje og gass. Her bør man forske på utstyr, beredskap og teknologi som vil være mer effektiv på oppsamling av oljeutslipp enn hva vi har i dag. Målet må være å få en god og effektiv beredskap, sier Ødegård.

Ikke for moro skyld

Lederne peker på at de potensielle verdiene en åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har for AS Norge er så store at vi ikke kan holde områdene stengt.

— Vi er helt avhengige av å tjene penger om vi skal opprettholde dagens velferdsstat, og det skal vi jo. Det er jo ikke sånn at vi ønsker å åpne disse havområdene for moro skyld, sier Ødegård.

Derfor ønsker de også å sikre seg mot store konsekvenser på eksempelvis sjøfugl om uhellet skulle være ute.

— Oljevernberedskapen må forbedres. Hvis det for eksempel er høye bølger er det ingenting som virker, sier Ødegård.

Publisert: