• Målet er at Oljedirektoratet skal ha minst åtte ansatte med innvandrerbakgrunn innen utgangen av 2014.

OD kvoterer innvandrer-søkere

Oljedirektoratet (OD) og elleve andre statlige virksomheter er med i en forsøksordning med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn.