• Statoil-plattformen Kvitebjørn blir rammet hvis de 159 ansatte i KCA Deutag går ut i streik. Øyvind Hagen, StatoilHydro

Klare for ny sokkelstreik

Da Oljeindustriens Landsforening trodde streiken om sokkeloppgjøret var avsluttet, sto Industri Energi klare med en ny konflikt.