Statoil får driftskontor i Harstad

Statoils kontorer i Trøndelag, Møre og Harstad blir større og viktigere for selskapet når oljeeventyret flytter nordover.

Publisert:

_SCC-AIPub_B-l_pet_1524947a.jpg Foto: Furulund Svein Erik/Aftenposten

Ellen Kongsnes
Nyhetssjef

I dag er Helge Lund i Harstad for å markere styrkingen av Statoils nordområdesatsing.

Stavanger, Oslo og Harstad

I Stavanger ligger Statoils offisielle hovedkontor, mens kontoret på Vækerø utenfor Oslo trekker til seg stadig flere funksjoner og toppledere i selskapet. Nå vokser Harstad-kontoret fram som et driftskontor av betydning.

I dag, onsdag, annonserte selskapet at Statoil vil etablere et nytt driftsområde på norsk sokkel. Det nye driftsområdet blir plassert i Harstad og vil være operativt fra første halvdel av 2013. ## Statoil drar nordover

Det er den betydelig økte aktiviteten som nå skjer utenfor de tre nordligste fylkene som er bakgrunnen for at Statoil nå etablerer ett eget driftsområde lokalisert i nord.

— Dette vil forsterke vår tilstedeværelse i Nord-Norge og bidra til å sikre framtidig verdiskaping fra feltene i nord. Vi har helt siden fusjonen i 2007 og etableringen av Drift Nord i Stjørdal gitt uttrykk for at selskapet ville vurdere å etablere et nytt driftsområde i nord når det er tilstrekkelig aktivitet og materialitet til å forsvare en slik beslutning industrielt – nå er aktivitetsgrunnlaget til stede, sier konsernsjef Helge Lund i en melding.

Lund legger til at det også er forventinger til mer aktivitet nordover knyttet til videre letevirksomhet i åpnede områder, og i områder som det forventes at blir gjort tilgjengelige for petroleumsindustrien. I første omgang Barentshavet sørøst og deretter områdene i det nordøstlige Norskehavet.

Det nye driftsområdet vil i første omgang få ansvaret for driften av Norne- og Snøhvit-feltene som er i drift, samt Åsta Hansteen-feltet når det blir besluttet senere i år.

På sikt vil også Skrugard/Havis-feltet rapportere til det nye driftsområdet. Området vil få en ledelse og en beslutningsmyndighet på linje med de andre driftsområdene.

Sandnesjøen og Brønnøysund

Samtidig er intensjonen å legge Åsta Hansteen-feltets driftsorganisasjon til Harstad, forsyningsbasen til Sandnessjøen og helikopterbasen til Brønnøysund. Disse valgene er gjort i samråd med partnerne i Åsta Hansteen-feltet, og besluttes endelig i forbindelse med konsekvensutredningen.

— Når vi ønsker å legge Åsta Hansteens driftsorganisasjon til Harstad, så gjør vi dette fordi vi ser synergieffekter ved en samlokalisering med Norne-feltet. En ny driftsorganisasjon vil også bygge kompetanse og styrke i fagmiljøene i Harstad sier konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen.

Etableringen av det nye driftsområdet innebærer en økning av antall ansatte ved Harstad-kontoret. Når Aasta Hansteen blir besluttet, vil dette medføre flere ansatte i det nye driftsområdet. Samlet vil økningen utgjøre i størrelsesorden 30-50 personer.

Driftsområdet i Stjørdal

Trøndelag og Møre, med Stjørdal, Trondheim og Kristiansund vil fortsatt være et tyngdepunkt i Statoils virksomhet på norsk sokkel.

Haltenbanken og feltene våre der er, og vil i lang tid framover, være et kjerneområde for Statoil, og disse vil bli driftet ut fra Stjørdal som i dag.

Etableringen av det nye driftsområdet i Harstad vil ikke få direkte personellmessige konsekvenser for det etablerte driftsområdet i Stjørdal.

Arbeidet med å detaljplanlegge etableringen av nytt driftsområde i Nord-Norge starter nå opp. Driftsområdet vil være operativt i løpet av første halvdel 2013. Følg energiredaksjonen på Twitter.com/AenergiNO

Publisert: