Arbeidsulykker offshore politianmeldes aldri

Her ser du skadene som "Floatel Superior" fikk i november i fjor, da 374 menneskeliv kom i fare. Petroleumstilsynet fant kritiske feil, men politianmeldte ikke. Det har de heller aldri gjort siden opprettelsen i 2004.

Fem hull i den ene ballasttanken hvor vannet fosset inn natt til 7. november 2012.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
Et av de stabiliserende skråstagene ble revet tvers av da ankeret begynte på sin ville ferd.
Vannet som fosset inn i to ballasttanker i den ene plattformfoten forårsaket 5,8 garder krenging.
I Granskingsrapporten legger ikke Petroleumstilsynet skjul på at dette var en hendelse som kunne fått alvorlige konsekvenser.
"Floatel Superior" klargjøres til i Ølensvåg i november 2010. Den ble presentert på norsk sokkel som verdens mest moderne bolighotell offshore.
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

Arbeidstilsynet, derimot, har siden 2005 anmeldt 562 saker etter grove brudd på arbeidsmiljøloven.

Petroleumstilsynet, Ptil, har nå frigjort en rekke avslørende bilder i granskingsrapporten som tydelig beskriver hvor nær Norge var en oljekatastrofe på Njord-feltet i Norskehavet natt til 7. november i fjor.

Les også

Sovende offshoreansatte ble ikke vekket

Et løst anker dunket inn åtte hull i skroget og påfølgende vannfylling av to ballasttanker, noe som førte til 5,8 graders krenging før situasjonen kom under kontroll. 374 mennesker var ombord, 336 ble evakuert i det som var den største evakueringsprosessen på norsk sokkel noensinne.

Mulig oljekatastrofe

Ingen mennesker skadet seg i hendelsen. I ettertid avdekket Ptil flere graverende forhold med hotellriggen og viser til at hendelsen i verste fall kunne ført til kantring – noe som i så fall kunne gitt tidenes verste oljekatastrofe for Norge.

Se 330-skvadronens video fra evakueringen (artikkelen fortsetter under videoen):

Ptil har foreløpig svart med å gi hotellriggens eier, Floatel International AB, et varsel om pålegg, som sendes før en eventuell, formell reaksjon fra tilsynet. Ptil anmeldte ikke saken, men Nordmøre og Romsdal politidistrikt har satt i gang etterforskning på eget initiativ.

Tilsynet politianmelder aldri

En gjennomgang Aftenbladet har gjort av samtlige pålegg som Ptil har gitt siden tilsynet ble opprettet i 2004, viser at av 93 hendelser er ingen saker politianmeldt av tilsynet selv. Faktisk har ikke tilsynet en eneste gang sendt en anmeldelse etter å ha avdekket graverende forhold på den norske sokkelen.

Sakene dreier seg om alt fra dødsfall, ulovlige utslipp og alvorlige personskader til sikkerhetsbrudd i mindre og større omfang som i ytterste konsekvens kunne ført til alvorlige katastrofer.

Andre enn tilsynet anmelder

I noen saker har miljøorganisasjoner vist seg som vaktbikkjer og politianmeldt. Og i de sakene hvor det er snakk om dødsfall og personskader, har politiet en selvstendig etterforskningsplikt. Ptil selv viser til en samarbeidsavtale med politiet som tilsynet mener er tilstrekkelig i denne sammenheng.

Les også

Slik lever dei i det flytande hotellet

— Politiet får varsel om alle alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten. Vi opplever at politiet ser på saker når det trengs og at det ikke nøler med å etterforske dersom det er nødvendig. Ut i fra vårt mandat, som er å følge opp at aktørene følger regelverket og ivaretar sikkerheten, mener vi at dagens tilsynsordning fungerer godt, sier Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.- Hvorfor har dere denne praksisen?

— Det er ikke et prinsipp for oss at vi ikke skal politianmelde. Det vil vi gjøre for eksempel hvis vi mener det bevisst er begått straffbare handlinger. Men politianmeldelse er bare ett av mange virkemidler vi har til rådighet. Målet med virkemiddelbruken vår er ikke å straffe næringen, men å sørge for at det iverksettes tiltak som bringer virksomheten i overensstemmelse med kravene i regelverket.

Arbeidstilsynet anmelder

Arbeidstilsynet på sin side har en helt annen tilnærming til politianmeldelser. I fjor anmeldte tilsynet 141 alvorlige saker. Siden 2005 har arbeidstilsynet anmeldt 562 saker (se fakta).

Les også

Saipem får refs av tilsyn

Selv om Arbeidstilsynet relativt sett ikke anmelder mange saker i året, understreker Gry Singsaas, avdelingsdirektør for lov og regelverk, at Arbeidstilsynet plikter å sette arbeidsmiljøkriminalitet på dagsorden og skal bidra til å skjerpe straffenivået ved brudd på regelverket. Anmeldelse er dermed en del av tilsynets arbeid. En eventuell straffereaksjon kommer i tillegg til Arbeidstilsynets andre virkemidler som pålegg, tvangsmulkt eller stans av virksomhet.Hun viser også til at høyesterett har gitt klare føringer på at arbeidsmiljøkriminalitet er et samfunnsproblem som må bekjempes, og hvor det er gitt uttrykk for et skjerpet ansvar fra arbeidsgiverens side.

— Dette viser at anmeldelser for grove brudd på arbeidsmiljøregelverket har en ønsket effekt og bidrar til å understreke at denne type kriminalitet ikke skal lønne seg, påpeker Singsaas.

— Hvorfor er politianmeldelser hensiktsmessige for dere?

— Utover den preventive effekten en individuell straffereaksjon kan ha, er den allmennpreventive virkningen svært viktig. Arbeidstilsynet mener det er nødvendig å konsentrere innsatsen på at arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge arbeidet. Arbeidstakere ikke skal utsettes for ulykker og helseskader på jobb.

— Hvorfor mener Petroleumstilsynet at det ikke er hensiktsmessig å anmelde?

Les også

Politiet kan gå glipp av straffbare forhold

— Det mener vi ikke. Det kan i gitte situasjoner være både hensiktsmessig og nødvendig å politianmelde, for eksempel hvis vi avdekker tilfeller hvor det bevisst er begått straffbare handlinger. Men vi velger de virkemidlene vi mener er mest hensiktsmessige for å løse oppgavene våre, sier Øyvind Midttun i Ptil.- Ville det svekket deres muligheter til å få ut viktig informasjon i granskinger dersom dere hadde vist til en mer aktiv bruk av politianmeldelser?

— Det ønsker vi ikke å spekulere i.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Gutt falt ut i foss i Lyngdal

 2. Støyende asfalt­arbeid mellom Tjensvoll­krysset og Madla­krossen de to neste nettene

 3. Ny forsvarer inn i Birgitte-saken

 4. Ny dobbel renteheving fra Norges Bank – varsler ny heving i september

 5. Skulle sjekke om alt gikk bra med naboen. Ble stukket med kniv i brystet

 6. Hagen var egentlig en bratt skråning med sumpete bunn. Så tok de grep.