• Nye testmetoder og økt oppmerksomhet for å avdekke ruspåvirkning blant oljearbeidere på heliporten, gjør at flere blir tatt. Jon Ingemundsen

Flere oljearbeidere blir avslørt for rus på heliportene

Inntrykket til nå i år er at flere personer er stoppet på de norske heliportene grunnet promille eller beslag av narkotika enn tidligere år.