• Hvert år, i februar, pleier konsernsjef å legge fram sine planer for Equinor i London. Pål Christensen

Equinor frykter ikke brexit, vil styrke seg i Storbritannia

Equinor ser ikke noen særlige negative konsekvenser av brexit – og vil de neste årene satse på mer av både olje, gass og vind i Storbritannia.