• Dette er Siem Commander, fotografert mens hun het Stril Commander. Dette skipet og Siem Challenger legges nå i kaldt opplag i Risør og ni sjøfolk mister jobbene sine. BalticShipping.com

Ni må gå fra Siem-opererte skip

De amerikanske eierne legger Siem Challenger og Siem Commander i opplag. Ni av mannskapene fra de Siem-opererte skipene sies opp.