• Eramet Norway Sauda er helt avhengig av forutsigbare og lave strømpriser i et tøft internasjonalt marked. Tommy Ellingsen
    Galleri

– Tusenvis av industriarbeidsplasser i fare

Smelteverket i Sauda og andre norske hjørnesteinsbedrifter kan gå tøffere tider i møte dersom politikerne sier ja til EUs energibyrå Acer. Men både tilhengere og motstandere av EUs tredje energipakke frykter for færre arbeidsplasser.