– Tusenvis av industriarbeidsplasser i fare

Smelteverket i Sauda og andre norske hjørnesteinsbedrifter kan gå tøffere tider i møte dersom politikerne sier ja til EUs energibyrå Acer. Men både tilhengere og motstandere av EUs tredje energipakke frykter for færre arbeidsplasser.

Eramet Norway Sauda er helt avhengig av forutsigbare og lave strømpriser i et tøft internasjonalt marked.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Kontrollen over vannkraften og utenlandskabler er så viktig at vi ikke kan ta noen sjanse på at noen rører dette. Hele poenget med den billige norske kraften er at den skal brukes til industri og rimelig strøm for folk, hovedmålet er ikke å selge kraften vår til utlandet, sier Ommund Stokka, forbundssekretær i Industri Energi.

Han har selv erfaring fra aluminiumsverket Hydro på Karmøy og vet godt at det den kraftkrevende industrien er mest opptatt av, er billige strømpriser og forutsigbarhet på dette feltet.

Les også

Dyr strøm? Venn deg til det

«Salamipolitikk»

Frykten for at industriarbeidsplasser kan ryke og at Norge på sikt kan miste selvråderetten over kraftpolitikken, er noen av hovedårsakene til motstanden mot innføring av EUs tredje energipakke i Norge. Acer er EUs byrå for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter, noe EU har opprettet for å sørge for at de ulike landene jobber godt sammen.

Acer er ikke lovgivende myndighet, men kan få beslutningsmyndighet i enkelte spørsmål knyttet til utveksling av strøm mellom land dersom uenigheter ikke lar seg løse. Dessuten peker motstandere på at jurister har avklart at å overføre makt til Acer kan være grunnlovsstridig.

Smelteverksarbeider Remy Penev i Sauda forventer tøffe dag på årets fylkesårsmøte når Rogaland AP skal ta stilling til EUs tredje energipakke.
Billig kraft har hele tiden vært vårt store fortrinn og grunnlaget for vår industri (Remy Penev, ansatt ved smelteverket i Sauda).

Protestene som nå lar seg høre i den kraftkrevende industrien på steder som Sauda, Karmøy, Høyanger, Mo i Rana, Odda, Sunndalsøra og Mosjøen, bunner også i en skepsis for EUs såkalte «salamipolitikk». Det som i utgangspunktet ikke ser ut til å føre med seg overnasjonale styringer fra EU, utvikler seg stykkevis og delt til at EU tvinger landene til å vedta reguleringer litt etter litt.

Les også

Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

Når Acer får overvåke og vedta regler som sikrer fri flyt av strømmen, vil dette foregå etter markedshensyn og ikke nasjonale hensyn, blir det påpekt av de som mener EUs tredje energipakke er dårlig for Norge. I tillegg vil EUs konkurranseregler slå inn og hindre at Norge forbyr å skjerme den kraftkrevende industrien.

Onsdag var det protestmøte i Nei til EU i Rogaland som ble avholdt på Folken i Stavanger, torsdag var det tilsvarende protestmøte i Sauda.

Aluminiumsverket på Hydro Karmøy er sammen med Eramet i Sauda store arbeidsplasser for kraftkrevende industri.

– Viktig sak på Aps fylkesårsmøte

Smelteverksarbeider Remy Penev ved Eramet i Sauda er tillitsvalgt og har også verv i Sauda Arbeiderparti. På helgens fylkesårsmøte i Rogaland Arbeiderparti er han delegat og forventer at årsmøte tar stilling i saken om innføring av EUs tredje energipakke.

– Vi som jobber i den kraftkrevende industrien er fullstendig klar over hvor viktig det er å være i et stort, internasjonalt marked i EU, Asia og Midtøsten. Billig kraft har hele tiden vært vårt store fortrinn og grunnlaget for vår industri. Vårt hovedanliggende er hvorfor det nå skal skapes usikkerhet rundt dette som fungerer så bra, sier Penev.

Han understreker at Acer skaper usikkerhet, og at ingen, verken lovavdelingen i justisdepartementet, Stortinget eller regjeringen kan svare på hvordan Acer vil fungere i praksis og hvilken innflytelse byrået vil få over den norske vannkraften.

-Dersom det blir underskudd på strøm i deler av Norge, samtidig med at for eksempel Tyskland trenger mer import av strøm, da er det opp til Acer å beslutte hva som skal prioriteres først. er det eksport av strøm til Norge eller er det da den kraftkrevende industrien i Norge som skal prioriteres? Her mener jeg det kommer helt klart fram at Acer kan fatte vedtak som er i direkte strid med norske interesser. Med Acer mister vi denne selvråderetten, sier Penev.

Les også

Arvesølvet vårt forblir norsk

Usikkerhet om EUs energibyrå Acer kan fatte vedtak i strid med norske interesser, skaper motstand mot at Norge skal innlemmes i EUS tredje energipakke blant ansatte ved hjørnesteinsbedrifter. Her fra Sauda.

Hensyn til norsk gass

Interesseorganisasjonen Norsk Industri med direktør Stein-Lier Hansen i spissen har på sin side begrunnet at norsk deltakelse vil gi oss betydelig bedre innsikt og påvirkning i Acers arbeid enn det som er tilfellet i dag. Han har også trukket fram at ved å vedta den tredje energipakken, vil Stortinget fortsatt sikre at Norge kan delta i det europeiske gassmarkedet.

Han har også pekt på at store gasseksporterende land som Russland og Qatar trolig vil være svært tilfreds med at Norge mister sin særstilling ved å være en del av EUs gassmarkedssamarbeid. I tillegg hevder han at Acer ikke vil kunne kreve flere norske kabler til utlandet.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

I en ytring Lier-Hansen har forfattet sammen med NHO-direktør Kristin Skogen Lund, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk Olje og gass, og Oluf Ulseth, Energi Norge på NRK, drar de nettopp arbeidsplasser fram som et argument for deltakelse i EUs tredje energipakke, og de truer med at norske arbeidsplasser kan forsvinne om Stortinget ikke sier ja.

«Den tredje energimarkedspakken videreutvikler rammevilkårene og er en forutsetning for Norges deltakelse i det indre energimarkedet. Den introduserer viktige prinsipper som også sikrer at norsk gass, så vel som norsk elektrisk kraft skal kunne konkurrere i markedet.»

Les også

Ap stiller betingelser for å si ja til EUs energimarked, Industri Energi aksjonerer flere steder i landet

Ommund Stokka, forbundssekretær i Industri Energi.

– Vi har utmerket klart å lage regler for Norge og Norden for lang tid og det har gått veldig fint. Så at vi nå i stedet for å haste inn i Acer som også kan være grunnlovsstridig, syns jeg vi heller skal tenke oss litt om for å finne ut hvilke konsekvenser dette faktisk har. For oss er derfor den kraftkrevende industrien og folk flest som er det viktigste hensynet og ikke de som ønsker å selge strøm i det europeiske markedet, påpeker Ommund Stokka i Industri Energi.

Industri Energi peker nettopp på økning i strømpriser som en fare for arbeidsplasser i den kraftkrevende industrien. Forbundssekretær Ommund Stokka påpeker at dersom målet er å samordne EUs energipolitikk, sier det seg selv at det vil være motstridende mellom norsk vannkraft og de landene som satser på kullkraft.

Han understreker også at det på sikt vil være sammenheng mellom Acer og utbygging av flere utenlandskabler.

– Mellomlandsforbindelser vil være noe Acer kan bestemme etter hvert. Dersom Norge og Tyskland er uenige, så er det slik at Acer skal kunne avgjøre om det skal opprettes en forbindelse. I seg selv er dette nok til at innføring av EUs tredje energipakke ikke er holdbart, sier Stokka.

15. februar skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget behandle saken, mens Stortinget fatter sin innstilling torsdag 22. mars.

Publisert:
 1. Acer
 2. Industri Energi
 3. Oljepris
 4. Norsk Industri
 5. Høyanger

Mest lest akkurat nå

 1. – Hvis man kan holde seg innendørs frem til søndag formiddag er det best

 2. Ståle Kyllingstad tar nytt grep, nå i fabrikken på Jæren som blant annet laget utemøbler for New York

 3. Aftenblad-journalisten har testet positivt på korona. Hva skal nærkontaktene gjøre?

 4. Tørrkoking førte til utrykning på Våland

 5. Slik «ranet» Kina et av verdens fattigste land

 6. – Det blir litt mykje, NRK. Litt nærsynt