• Kraftbransjen har i flere år påpekt hvordan den harde skatteleggingen slår negativt inn for utbygging og rehabilitering av vannkraftverk. Jon Ingemundsen

Høy skatt gjør at vannkraftutbygginger settes på vent

Den kompliserte og omfattende skatteleggingen av vannkraftbransjen er med på å hindre nye utbygginger og oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk. –Det er krevende å regne hjem nye prosjekter, sier kraftselskapet Lyse.