• Både Malm Orstad og mange andre industribedrifter blir nå for hardt presset på pris, mener Malm Orstad-sjef Lauritz Løvø. Bedriftene nederst på næringsstigen får ikke sin rettmessige del av verdiskapingen i olje- og gassindustrien, mener han. Fredrik Refvem
    Galleri

– Prispresset i oljå er blitt så sterkt at økonomien ikke er bærekraftig

JÆREN: Enten presser du prisen, eller så går jobben til en annen. Slik er hverdagen blitt for mange leverandører til olje- og gassindustrien, ifølge Malm Orstad-direktør Lauritz Løvø. Nå tar han et oppgjør med prispresset.