Statoil-pensjon for fall

Statoil vurderer omfattende endringer i dagens ordning.Fagforeninger vil bestemme mer når oljeselskap vil endre ansattes pensjon. I tillegg krever de mer penger.

Publisert: Publisert:

Statoil ser på nye pensjonsordninger for sine ansatte. Konsernsjef Helge Lund har sin egen ordning, verdt 46,4 millioner kroner ved årsskiftet. Foto: Aasland, Jarle

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne, til høyre, diskuterer de siste detaljene før lønnsoppgjøret med hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Statoil. Pensjon står sentralt i sokkeloppgjøret for fagforbundet. Foto: Erlend Skarsaune

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi og forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass begynte årets sokkeloppgjør med kravoverrekkelse tirsdag. Foto: Erlend Skarsaune

I Trallfagården på Forus kommer oljetillitsvalgte sigende opp trappen til Norsk olje og gass. Straks er det tid for sokkeloppgjøret – årets lønnsforhandlinger for sokkelansatte innen operatør, boring og forpleining.

Les også

Oljearbeidere vil bryte lønnstak

Forhandlingsleder Jan Hodneland i arbeidsgiverforeningen skal først møte til Industri Energi. Andre steder i bygget finpusser Safe og Lederne kravene på egne møterom.

Hodneland vet hva som møter ham. Safe-leder Hilde-Marit Rysst har gitt tydelig beskjed om at hun forventer et godt lønnsbyks for oljearbeiderne. Dessuten blir pensjon et sentralt tema.

Allerede før forhandlingene har begynt, er grensene steile. Hodneland avviser å gi mer enn det industriarbeiderne i frontfagoppgjøret fikk, med 3,3 prosent mer i lønn. Og Norsk olje og gass vil ikke tariffeste nye pensjonsordninger.

Vil bestemme mer

Oppe i sjette etasje har forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne samlet sitt forhandlingsutvalg. Fagforbundet har allerede varslet at de vil ha på plass en tidligpensjonsordning for offshorearbeidere som har gått helkontinuerlig skift og som ikke klarer å jobbe lenger enn til 62 år.

— Vi legger til grunn at resultatet av frontfagforhandlingene forplikter Norsk olje og gass i pensjonsspørsmålet, sier Brekke.

Les også

Fare for ny oljestreik om pensjon

Men pensjonskampen i årets sokkeloppgjør handler om mer enn tidligpensjon. For Statoil og andre oljeselskap ønsker å endre sin tjenestepensjon – fra ytelsesordning til innskuddsordning.

Dermed kan forhandlingene om pensjon i det sentrale oppgjøret være viktig også for det som skal skje senere i oljeselskapene. Å få til en tariffavtale som sikrer de ansatte mer medbestemmelse over pensjonen, vil være viktig for Lederne.

— Ja, det er åpenbart viktig for oss, sammen med kravet om tidligpensjon. Men dette er ikke noe nytt. Helt siden Statoil fjernet gavepensjonen, har vi jobbet for å få til endringer. Og vi gir oss ikke før vi får til en akseptabel ordning, sier Brekke.

Mer risiko

Noen etasjer lenger ned i kontorbygget på Forus møter konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Statoil resten av delegasjonen til YS-forbundet Safe. Også for ham er pensjon et viktig tema i årets forhandlinger.

— Pensjonsordningen er en viktig del de samlede lønns- og arbeidsvilkårene den ansatte har, pensjon er "utsatt lønn". For personell som har jobbet skift i mange tiår er det erfaringsmessig en del som ikke klarer å stå i arbeidslivet frem til ordinær pensjonsalder. Vi er nødt til å finne akseptable løsninger for disse, sier Teige.

Han mener at å få pensjon inn i tariffavtalen er blitt mye mer aktuelt nå enn før.

— Flere og flere bedrifter skifter fra ytelsespensjon til innskuddsordninger, så mye mer av risikoen blir lagt over på de ansatte. Derfor må også diskusjonen og forhandlingene om pensjonsordningene inn i avtalen, slik at man kan ha reell påvirkning på hvordan dette skal bli fremover i tid, sier Teige.

Statoil-endringer

I Statoil pågår det nå et arbeid med å utrede ny pensjonsordning for ansatte, forteller informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. Beslutning skal tas i løpet av året.

Lindbæk viser til at de fleste større norske industribedrifter har gått over fra ytelsespensjon til innskuddsbasert pensjon.

— Etter endringer i pensjonslovgivningen fra 1. januar i år er det nå to alternativer til dagens ytelsesordning som vurderes - innskuddspensjon og hybridpensjon. De viktigste premissene for endringene er tilpasning til den norske pensjonsreformen, tilpasning til standarder i norsk arbeidsliv, økt forutsigbarhet og kontroll med fremtidige pensjonsforpliktelser. Samtidig skal selskapet forbli en attraktiv arbeidsgiver, sier Lindbæk.

Hvilken betydning sokkeloppgjøret kan få for pensjonsarbeidet i Statoil, ønsker han ikke å gå inn på.

Publisert: