Statoil avviser dyrt lugarkrav

For Statoil er det passende med 750 kroner døgnet når ansatte må dele lugar offshore. Og oljeselskapet sier de har siste ord.

Publisert: Publisert:

Statoil har fått tillatelse til lugardeling på Statfjord B fram til 31. desember 2014. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Når en sokkelarbeider må dele lugaren sin med en annen, skal det kompenseres. Så mye er klart av de nye forskriftene for lugardeling som regjeringen innførte fra 1. juli.

De to sover om hverandre, og bruker ikke lugaren samtidig. Ordningen kalles gjerne for hotbedding fordi samme seng brukes, men det er også lugarer med vendbare senger eller uttrekkbare overkøyer.

Les også

Vil at lugardeling skal svi på pungen

Men selv lugardelingen skal kompenseres, sier ikke forskriften om hvor mye. LO og Oljeindustriens Landsforening (OLF) er enige om at 750 kroner døgnet er en passende sum. Men andre fagforeninger mener det er alt for billig, siden oljeselskapene sparer mye på å sette to ansatte på samme lugar fremfor å bygge større boligkvarter eller leie inn flotell.

Over 4000 kroner

Kravet fra Lederne i Statoil er på 4000 kroner døgnet for de som jobber nattskift og 3000 kroner for de som jobber dag. I tillegg vil fagforeningen ha en time overtid – eller rundt 600 kroner – for arbeidet med å skifte på sengene. Informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil kommenterer kravet med å vise til avtalen mellom LO og OLF.

Les også

Varme senger får Statoil-ansatte til å koke

— Vi anser 750 kroner som en rimelig kompensasjon for ulempen med å dele lugar. For arbeidsperioden på 14 dager blir det over 10.000 kroner brutto. Så vi stiller oss bak avtalen, sier Skauby.

Kan bestemme

Dermed mener Statoil at 750 kroner døgnet er rammen når kompensasjon for lugardeling skal forhandles med fagforeningene som ikke er med i LO, blant annet Lederne.

Les også

- Enelugar gir milliardtap for Statoil

— Nå ønsker vi å fortsette dialogen med de tillitsvalgte. Bruken av lugardeling representerer en del verdier. Det er viktig for oss å få gjort det planlagte arbeidet, sier Skauby. - Hvem har siste ord hvis dere ikke blir enige om kompensasjon?

— Drøftingene rundt dette ønsker vi å ta internt, ikke i media. Men generelt er det sånn at operatøren har styringsretten.

Publisert: