• ONS, her ved Ingvild Meland, presenterte torsdag morgen årets slagord: Innovate. FOTO: Anders Minge

ONS 2018 satser på innovasjon

Med slagordet «Innovate» ønsker ONS 2018 både å sette dagsorden og å presentere nye tanker, metoder og teknologi for en mer klimavennlig energibransje.