• Mange «Kielland»-arkiv er åpnet for offentligheten og forskere, nå kan også lukkede bedriftsarkiv saumfares etter svar på mange ubesvarte spørsmål. Jarle Aasland

Åpner hemmelige «Kielland»-arkiv

Riksrevisjonens gjennomgang av «Kielland»-ulykken gjør at private og lukkede bedriftsarkiv kan åpnes for å finne svar på ubesvarte spørsmål.