• Jarle Aasland

CHC varsler nye kutt og stiller spørsmål ved helikoptersikkerheten

Helikopterselskapene tjener ikke penger, oljeselskapene presser prisene ned og helikopterindustrien i Norge bygges ned, sier administrerende direktør i CHC Helikopter Service Arne Roland.