Nye millioner til Ullrigg

Testriggen Ullrigg på Ullandhaug i Stavanger får 12 millioner kroner i oppgraderingsstøtte fra Statoil.

Publisert:

ullrigg

Hilde Øvrebekk
Kommentator

— Dette er fantastisk. Vi er takknemlige for at Statoil som en stor aktør tar dette ansvaret og bidrar til oppgraderingen av Ullrigg, sier Oddvar Skjæveland, leder for Ullrigg bore- og brønnsenter i en melding.

Støtten fra Statoil er øremerket en teknisk infrastruktur rundt avansert trykktesting og boreslamsystemet ved selve riggen. Dette er komponenter som industrien har stor nytteverdi av å ha tilgjengelig på land.

Tett samarbeid

— Statoil og Iris har hatt et tett samarbeid gjennom mange år, det er derfor viktig også for oss at Ullriggs infrastruktur moderniseres for å møte framtidens krav til testing og kvalifisering, sier Lars Høier, programdirektør for Økt utvinning i Statoils enhet for forskning og utvikling.

Les også

Millionjubel på Ullrigg

Midlene fra Statoil kommer i tillegg til 40 millioner som Ullrigg fikk fra Norges Forskningsråd i høst.Skjæveland sier at med støtte fra Statoil og Forskningsrådet, kan de skaffe nytt og moderne utstyr og instrumenter til testriggen.

Oppgraderingen vil, ifølge Skjæveland, få stor betydning for en rekke næringer knyttet til oljeutvinning på norsk sokkel og eksport av internasjonal teknologi til det internasjonale markedet.

Publisert: