– Statoil bruker hersketeknikk mot vernetjenesten

Arbeidsmiljøutvalget på Kristin-plattformen påla Statoil å stoppe nedbemanningen om bord, men Statoil anket vedtaket inn for Petroleumstilsynet og fikk medhold. Tvisten skal endelig avgjøres i Arbeids- og sosialdepartementet.

Sikkerhetssjef Øystein Arvid Håland i Statoil mener ansatte på Kristin-plattformen trekker «HMS-kortet» for å redde arbeidsplasser. Det får tillitsvalgte i Statoil til å se rødt.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement