• «Alexander L. Kielland» ble snudd i Gandsfjorden i 1983. Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål i «Kielland»-saken. Knut S. Vindfallet

– Presset i «Kielland»-saken går ikke over før siste spørsmål er besvart

Flere ganger har Bjørn Vidar Lerøen fått anmodninger fra oljeindustrien om å la «Kielland»-saken ligge. - Hensynet til etterlatte må veie tyngre enn industriens og selskapers ønske om å glemme saken, mener Lerøen.