• Oljeindustrien har gjennomført store kutt i kostnader de siste årene. Mange har uttrykt bekymring for om kuttene går ut over sikkerheten. Lars Idar Waage
    Galleri

Store kutt øker risikoen for ulykker

En fersk studie slår fast at det er en sammenheng mellom kostnadskutt og risiko for uønskede hendelser i oljeindustrien.