• Norisol Norge selges ut av Norisol-konsernet. Norisol

Oljeleverandør kjøpes opp - 200 bytter arbeidsgiver

Norisol Norge AS kjøpes opp av ISO Management AS.