• Canada produserer tungolje og mye fraktes på superlange tog til raffinerier i USA. Prisen har vært helt nede i 11 dollar per fat. Matthew Brown / AP Scanpix

Canadas oljekutt bidrar til at oljeprisen holder seg oppe

Den sterke økningen i oljeprisen på mandag fortsatte i natt, og prisen på et fat nordsjøolje er 62,50 dollar tirsdag morgen. Canada bidrar også.