Sintef ber oljeselskapene vurdere bruken av straff

Sikkerhetstiltak for helikoptertransport trenger ikke koste mye, mener Sintef som anbefaler at oljeselskapene nå går gjennom kontrakter og bruk av straff ved forsinkelser med helikopterselskapene.

Publisert: Publisert:

Sikkerhetsforsker Tony Kråkenes ved Sintef prsenterer helikopterstudien som er gjort på oppdrag for Norsk olje og gass. Foto: Jon Ingemundsen

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Selv om helikopterselskapene ikke var med i gjennomgangen til Sintef, sier sikkerhetsforsker Tony Kråkenes ved Sintef at helikopteroperatørene kjenner veldig på bruk av kontrakter og straff ved forsinkelser.

Ved framleggingen kom ikke Kråkenes med noen klar melding, men ordla seg forsiktig og sa at «det anbefales å komme til enighet om hva som er fornuftig når det gjelder kontrakter og bruk av straff ved forsinkelser.»

Det er altså oljeselskapene som har i kontraktene med helikopterselskapene at de skal få økonomisk kompensasjon dersom helikoptrene ikke holder rutetidene og det er forsinkelser som helikopterselskapene kan lastes for. Herunder tekniske feil.

Les også

- Statoil må opprettholde helikoptersikkerhetskrav

Les også

- Dropp bøter i helikopterkontraktene

Les også

– ESAs helikopterkrav er uakseptabelt

Rammer sikkerheten?

På spørsmål om dette er forhold som kan ha betydning for helikoptersikkerheten, svarer Kråkenes:

– Koblingen er nok ikke direkte. Men det er en bekymring hos helikopterselskapene. Ved bruk av straff er det i teorien mulig å tenke seg at det blir flydd ved tilfeller helikopteret burde ventet. Dette kan føre til at sikkerhetsmarginene går ned, sier Kråkenes.

Han la fram Sintefs rapport om helikoptersikkerhet onsdag på Sola. Helikopterstudien var bestilt av Norsk olje og gass. Bidragsytere har vært 14 oljeselskap, Industri Energi, Safe, Luftfartstilsynet og Petroleumstilsynet. Overfor Aftenbladet sier Kråkenes at mandatet i denne studien var langt smalere enn den store rapporten om helikoptersikkerhet som kom i 2010.

Flere hadde kritiske spørsmål til bredden i rapporten.

Opplevd risiko og sammenhengen mellom økonomi, som kontraktsmessige forhold og kuttiltak i oljeselskapene, og sikkerhet var to av områdene flere av de 50 frammøtte på Scandic Airport Hotel på Sola etterlyste en dypere gjennomgang av.

68 omkom

Studien ble initiert av Norsk olje og gass i fjor høst, og skulle gjelde til og med 2015. Som følge av helikopterulykken 29. april ved Turøy, hadde oss Sintef tatt med den ulykken i oversikten som ble presentert.

Fra 2000 til 2016 har det i gjennomsnitt skjedd en alvorlig helikopterhendelse per år samlet sett i landene Norge, Storbritannia og Canada. I denne perioden har det vært 17 alvorlige hendelser. I seks av ulykkene døde mennesker.

Totalt er 68 personer omkommet i helikopterulykker i denne perioden i disse tre landene som Sintef har med i oversikten sin. Sju av disse 17 hendelsene konkluderte med tekniske årsaker til ulykke. Dette inkluderer Turøy-ulykken 29. april i år, der det endelig ikke er konkludert, men hvor Havarikommisjonen mener ulykken skyldes tretthetsbrudd i girboksen.

Trøbbel med girboks

Av de sju ulykkene som skyldes tekniske årsaker, skyldes fem problemer med girboksen. Ved tre av disse tilfellene har rotoren løsnet.

-Super Puma eller varianter av Super Puma-helikopteret har vært involvert i en overvekt av ulykkene, men helikopteret har også vært det som er blitt mest benyttet, sa Kråkenes under gjennomgangen.

Jevnt over er sikkerheten for offshore helikoptertransport god når norsk og britisk sokkel sammenlignes. Også når Turøy-ulykken tas med. I perioden 1999–2016, med Turøy-ulykken, var det 1,0 omkomne per million personflytimer i Norge, mens det i Storbritannia var 4,0 omkomne per million personflytimer.

Her er noen av hovedanbefalingene fra Sintef:

 • -Kontraktsgjennomgang og se på bruk av straff ved forsinkelser på nytt.
 • -Økt oppmerksomhet på samarbeid for å lære av hendelser.
 • -Bedre trening for teknisk personell.
 • -Automatisk identifikasjonssystem for helikoptre - slik fly har.
 • -Flygekontrolltjeneste og sambandsdekning i Barentshavet.
 • -Styrking av kapasitet og kompetanse i Luftfartstilsynet.
 • -Strengere kompetansekrav til ledende personell i helikopterselskap.
Publisert:

Les også

 1. Gransker CHCs økonomi etter helikopterstyrt

 2. Dette skjedde i helikopter-ulykken

 3. Åpent om Norge godtar EUs nye helikopterregler

 1. Energi
 2. Sintef
 3. Norsk olje og gass
 4. Luftfartstilsynet
 5. Storbritannia