Bred protest mot å fjerne fritaket for CO₂-avgift for gassfartøy

Regjeringen vil fjerne fritaket for CO2-avgift for bruk av såkalt naturgass og LPG (Flytende petroleumsgass) i innenriks skipsfart og for offshorefartøy. Nå protesterer Bellona, Norsk Industri, Rederiforbundet med flere på endringen.

Norsk Industris leder Stein Lier Hansen advarer mot å gjøre det dyrere å bruke gassfartøy i innenriksfart og på norsk sokkel.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å fjerne fritaket for CO₂-avgift for bruk av såkalt naturgass og LPG i innenriks skipsfart og for offshorefartøy.

Nå har en rekke organisasjoner har gått sammen om et felles brev til stortingspartiene hvor de advarer mot endringen. Se brevet her.

«Ikke gjør det!»

«Vi vil be Stortinget om å ikke oppheve fritaket for CO₂-avgift for LNG og LPG som rammer lavutslippsenergi i skipsfarten,» skriver blant andre Bellona-leder Frederic Hauge og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i brevet.

Brevet er også signert av Industri Energi-leder Frode Alfheim, Norsk Industris leder Stein Lier Hansen og Rederiforbundets administrerende diretør Sturla Johansen.

Les også

Store formuer blant oljetoppene

Bellonas Frederic Hauge har signert protestbrevet.

Millionregning til rederier

De mener forslaget kommer uten varsel og rammer rederier og verft som har fulgt politiske signaler og satset på miljøvennlig drivstoff for skip. Eidesviks verdensledende hybrid-skip vil eksempelvis bli 2-3 millioner kroner dyrere i drift hvert år som følge av avgiften. De hever flere rederier varsler at denne avgiften kan få dem til å velge konvensjonelt drivstoff framfor LNG og hybridløsninger.

«Å fjerne fritaket betyr at det innføres en avgift på kroner 0,91 per standard kubikkmeter gass. Selv om avgiften gir begrensede inntekter til staten, rammer forslaget rederier, verft og resten av den norske maritime klyngen som har fulgt politiske signaler og satset offensivt på utvikling av miljøvennlig energi.» skriver samfunsaktørene i et felles brev.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre, er imot å fjerne fritaket for CO₂-avgift for bruk av såkalt naturgass og LPG (Flytende petroleumsgass) i innenriks skipsfart og for offshorefartøy. Her er han på bedriftsbesøk i Dusavik hos verkstedsjef Thorstein Kiel og klubbleder Oddvin Andreassen i Industri Energi i Archer.

Stortinget og regjeringen har over flere år oppfordret maritim industri til å legge om til energikilder med lavere utslipp av klimagasser og helse- og miljøskadelige stoffer, mener brevskriverne.

«Flytende naturgass (LNG) gir 20-30 prosent lavere CO₂-utslipp, reduserer utslipp av NOx med 90 prosent og eliminerer utslipp av svovel og partikler. I kombinasjon med batterier, biogass og hydrogen kan CO₂-utslippene reduseres ytterligere,» skriver de i brevet.

LES OM PIGGDEKKAVGIFTEN:

Les også

Nå koster dette 1400 kroner

– Har virket for miljøet

Fritaket for CO2-avgift og NOx-fondet har bidratt til at Norge i dag er verdensledende på bruk av LNG og LNG-hybrider i skipsfarten. 57 av 116 LNG-drevne skip i verden går i norske farvann, skriver de i brevet som er adressert til medlemmene i Stortingets Finanskomité, Energi- og miljøkomité, Næringskomité og Transportog kommunikasjonskomité, og de parlamentariske lederne.

«Senest i regjeringens havstrategi og i Nasjonal transportplan ble økt bruk av LNG trukket fram som et av Norges sentrale bidrag til miljøvennlig skipsfart internasjonalt. Forslaget om å avgiftsbelegge LNG og LPG i maritim sektor vil ramme rederier og verft som har fulgt politiske signaler og satset på.»

Les også

Torgeir Høien: - To år med rumpevasking av demente 68–ere kan bli den nye verneplikten.

Les også

Statens oljeselskap fortsetter økningen og har levert 14 milliarder mer enn i fjor

Publisert: