• Yme-riggen blir slept ut Byfjorden fra Bergen Group Rosenberg i desember 2010. Sett fra Tastasjøen. Fredrik Refvem

Yme-reparasjoner kan ta dobbelt så lang tid

Interne dokumenter fra hovedleverandør SMB viser at reparasjonsarbeidet på Yme kan ta dobbelt så lang tid som forventet.