Styremedlem vil stanse nedleggelse av bærekraft-senter

Det blir helt feil å legge ned Senter for bærekraftig energi ved Universitetet i Stavanger. Det mener styremedlem Eirik Faret Sakariassen. Han stiller til dagens styremøte for å slåss mot et vedtak som vil svekke "en av de få grønne satsingene" ved UiS.

Publisert: Publisert:

Unversitetsstyret avgjør skjebnen til det vitenskaplig vellykkede, men internt omstridte CenSE, Senter for bærekraftg energi, i møte torsdag. Fra venstre Erling Øverland, Bjørn K. Nicolaysen, Lene Lange, Fredrik Skår, Kristian Thorsen, Gunnar Berge, Marit Boyesen, Eirik Faret Sakariassen, Ingelin Ertresvåg, Bjørg Sandal, Tor H. Hemmingsen. Foto: Asbjørn Jensen, UiS

  • Ingeborg Eliassen
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

— Det er nonsens å legge ned CenSE. Dette forsterker bare inntrykket av at UiS er et oljeuniversitet, mener Eirik Faret Sakariassen. SV-politikeren er tidligere leder av studentorganisasjonen Stor og studentrepresentant i universitetsstyret.

— De som nå argumenterer med at Cense ikke har nok folk og ressurser og derfor bør legges ned i nåværende form, er noen av de samme som har sørget for at det er blitt sånn. Det er ikke en redelig måte å argumentere på, mener Sakariassen.

Styret ved UiS skal torsdag ta stilling til forslaget som ligger i styrepapirene:

At Senter for bærekraftig energi "ikke fornyes i sin nåværende form". I stedet skal universitetsdirektøren etablere en arbeidsgruppe som skal bestemme hvordan "videre satsing på miljøvennlig energi kan revitaliseres og styrkes fremover med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i CenSE. Arbeidsgruppen vil innen 1/7-2015 komme med en anbefaling om hvordan kompetansen og merkenavnet CenSE som er oppbygd kan videreutvikles i en annen form".

Les også

UiS vil legge ned prestisjefullt bærekraft-senter

"Kritiske petroleumsøyne"

Sakariassen var ikke med på vedtaket om å etablere Senter for bærekraftig energi eller på den opprinnelige jubelen, som internt snart ble overskygget av det senterets leder, professor Mohsen Assadi, kaller "mangel på støtte". Senterets fødselshjelper og tidligere universitetsdirektør Per Ramvi menerAssadi fikk "kritiske petroleumsøyne" rettet mot seg i fagmiljøet — og at det ennå, seks år etter starten, "fortsatt ikke er akseptert å samarbeide med professor Mohsen Assadi og det senteret han leder".

En evalueringsrapport av senteret i fjor høst bygger opp under dette. CenSE-lederen har hatt "begrenset administrativ støtte på institutt- og fakultetsnivå", heter det i rapporten, som er levert av Iris; International Research Institute of Stavanger.

Dyktig på fag og nettverk

"Senterlederen ved CenSE har vært sentral i hele prosessen fra oppbygging, etablering og drift av forskningssenteret, og blir fremstilt som en dyktig nettverksbygger og solid fagperson som har vært avgjørende for forskningssenterets eksistens. Han tar hånd om administrative oppgaver knyttet til rapportering, oppfølging av prosjekter, osv. Det uttrykkes likevel av flere informanter at ledelsen har måtte arbeide alene uten særlig støtte fra styret (som ikke har vært aktiv) eller instituttet/fakultetet. Dette er uheldig når personell rekrutteres målrettet utenfor UiS for å løfte et felt, hvorpå de må bruke mye ressurser for å legitimere forskningsfeltet og forskningssenterets eksistens ovenfor UiS", heter det i rapporten.

De som nå argumenterer med at Cense ikke har nok folk og ressurser og derfor bør legges ned i nåværende form, er noen av de samme som har sørget for at det er blitt sånn

Har internasjonal status

Konklusjonen i evalueringen er langt på vei knusende. Internasjonalt er CenSE vel ansett. Senteret har "etablert et meget sterkt internasjonalt nettverk på høyt vitenskaplig nivå og har lykkes med publiseringer i meritterte journaler. de er invitert og deltar i sentrale internasjonale vitenskaplige fora på området". Det er ikke legitimitet eller kopling til internasjonale forskningsmiljøer som mangler, ifølge Iris. "Det er forholdene lokalt som i størst grad utfordrer forskningssenteret i årene framover".

Les også

Har Universitetet bærekraft?

Alternativt forslag

Sakariassen har et alternativt forslag med seg inn i styremøtet: CenSE fortsetter sin drift frem til ny modell er fremlagt og vedtatt. Sak om ny modell legges frem for styret innen juni 2016. Styret er positive til en satsning på bærekraftig aktivitet og støtter arbeidet med søknad om å etablere et nytt, nasjonalt senter for miljøvennlig energi (FME).

— Det vil være skadelig for denne søknaden hvis CenSE blir lagt ned midt oppi det hele, mener Sakariassen. Men endring av forholdene i og rundt Cense kan godt diskuteres, mener studentrepresentanten.

— Det bør diskuteres hvordan de som jobber rundt CenSE, jobber, og det bør diskuteres om CenSE har fått tilført tilstrekkelig antall fagfolk. Miljøet er ikke satset på, og det er et styre- og ledelsesansvar på flere nivåer. Hvis ledelsen på instituttnivå ikke har fulgt tilstrekkelig opp, må slikt følges opp av ledelsen over. Det burde ha vært gjort, for problemene har ikke vært underkommunisert, for å si det sånn, mener Sakariassen.

Eirik Faret Sakariassen er studentrepresentant i styret, i likhet med Ingelin Ertresvåg. Aftenbladet har forsøkt å nå ekstern representant Gunnar Berge i morgentimene, uten å lykkes. For øvrig består universitetsstyret av følgende åtte personer: Rektor Marit Boyesen, prorektor Tor H. Hemmingsen. ansattrepresentantene Bjørn K. Nicolaysen, Kristian Thorsen og Fredrik Skår, samt de eksterne representantene Lene Lange, Bjørg Sandal og Erling Øverland.

Publisert:

Les også

  1. UiS tek eit steg tilbake

Mest lest akkurat nå

  1. Viking leier ut tre spillere

  2. Leter etter John Olav med full styrke

  3. Fire nye smittebærere i Sandnes siden torsdag

  4. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

  5. Dette skjedde i natt

  6. Politiet søker ikke ved Månafossen gjennom helgen