• Oljeselskapene forbereder seg på leteboring i lite gjestmilde strøk langt mot nord. Isvarsling vil gjøre operasjonene sikre, ifølge isforsker Stein Sandven ved Nansensenteret. Tommy Ellingsen

Derfor haster det med isvarsling i Arktis

Oljeselskapene forbereder seg på oljeleting i Arktis. Men foreløpig mangler et sikkert system for varsling når isfjell truer.