• Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp synes det er feigt av oljetopper og politikere å skyve de fattige foran seg som argument for videre satsing på olje- og gassutvinning i Norge. FOTO: Jon Ingemundsen

Verdens fattige trenger ikke norsk olje og gass

Norske politikere og oljetopper hevder at verdens fattige er avhengig av norsk olje og gass. Feil, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en ny rapport. — Oppsiktsvekkende, mener Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp.