• Produksjonen ble stengt ned på Statfjord A da alarmen gikk etter kondensatlekkasje. Harald Pettersen/Equinor

94 personer om bord da gassalarmen gikk på Equinor-plattform

En gasslekkasje tirsdag gjorde at arbeidere om bord på Statfjord A-plattformen i Nordsjøen gikk til livbåtene. Produksjonen ble stengt ned.