77 millioner i minus for Okea etter kronesmell

Selv om plattformen Draugen går så det griner, får oljeselskapet Okea et underskudd i tredje kvartal. Svak kronekurs rammer hardt.

Publisert: Publisert:

Ola Borten Moe og Erik Haugane er sentrale i oljenykommeren Okea i Trondheim. Foto: Jon Ingemundsen

For snart ett år siden var oljenykommeren Okea på handletur hos Shell. For 4,5 milliarder kroner sikret selskapet seg driftsansvaret for oljefeltet Draugen i Norskehavet og en andel i Gjøa nord i Nordsjøen.

Oppkjøpet viser seg også i regnskapene. Mens inntektene i tredje kvartal i fjor var på 22 millioner kroner, var de i samme periode i år på 612 millioner kroner.

Dette ga et driftsresultat på 404 millioner kroner, men leteutgifter, avskrivninger og finansielle utgifter gjør at overskuddet før skatt ender på 1,5 millioner kroner.

Dermed ender resultatet etter at skatt er betalt på 77 millioner kroner.

LES MER OM OLA BORTEN MOE, KORNHØSTEN OG OLJESATSINGEN:

Les også

Når regnet kommer, vet Ola Borten Moe at han må være ferdig

Særlig rammes Okea finansielt av at den norske kronen har svekket seg mot dollar siden juni. Mens tapet her var på 9,8 millioner i andre kvartal i år, var det på 154 millioner kroner i tredje kvartal.

Driftsmessig går ting mer på skinner. Mens Draugen-plattformen produserte 86 prosent av tiden i andre kvartal i år – såkalt regularitet – har den produsert 97 prosent av tiden fra juli til og med september.

Likevel går Okeas totale produksjon ned fra 20.045 fat per dag i andre kvartal til 18.125 fat i tredje kvartal. Forklaringen er modifikasjoner og eksportbegrensninger på Gjøa, hvor Neptune er operatør.

Selv karakteriserer Okea tredje kvartal med solid operasjonelle resultat på Draugen, sterk kontantstrøm, lavere volum solgt, utgifter til leteaktiviteter og tap på valutaveksling.

Publisert: