Anne Myhrvold og Ptil skal granskes av Riksrevisjonen

Skal finne ut om Ptil-direktøren lar oljeselskapene slippe for lett unna.

Publisert: Publisert:

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet. Foto: Tommy Ellingsen

Denne artikkelen er over to år gammel

Til NRK bekrefter nå Riksrevisjonen at det skal settes i gang en foranalyse av Petroleumstilsynet.

– Riksrevisjonen vil sette i gang en foranalyse av Petroleumstilsynet, bekrefter Kjell Bildøy, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon, overfor NRK.

Les også

Industri Energi: - Svakt tilsyn en fare for sikkerheten

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Må rydde opp

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, er fornøyd med beskjeden om at Petroleumstilsynet og sikkerhetsdirektør Anne Myhrvold kikkes i kortene.

-Når Riksrevisjonen nå tar tak i dette, må vi si oss fornøyd. Jeg håper de gjør det for å bidra til at Petroleumstilsynet skal utføre den oppgaven det skal gjøre, nemlig sørge for at norsk sokkel er verdensledende på HMS-arbeid, sier Alfheim til Aftenbladet.

Ledelsen i Petroleumstilsynet med Anne Myhrvold i spissen har en tid vært under press, etter en økning av ulykker og hendelser i oljebransjen de siste årene.

Selv om det har vært mange hendelser, har likevel aldri Petroleumstilsynet politianmeldt et av de mange graverende tilfellene.

Fra mange kanter er det derfor kommet klar melding om at Petroleumstilsynet må rydde opp. Både Industri Energi og Bellona har ment at Petroleumstilsynet har blitt en svekket tilsynsmyndighet og gitt oljeselskapene for stort spillerom.

-For vår del er det veldig viktig å påpeke at ønsket vårt ikke har vært å svekke Petroleumstilsynet, men et klart ønske om å ha et sterkere tilsyn. I den situasjonen vi var i med de største kuttene, mente vi at Petroleumstilsynet ikke tok nok tak i situasjonen.

-Etter at vi engasjerte oss har vi imidlertid registrert en endring. Tilsynet har skjerpet seg, blant annet i Goliat-saken, som tilsynet har fulgt bra opp i det siste, sier Alfheim.

– Petroleumstilsynet ansvarlig

Også Frederic Hauge i Bellona er tilfreds med at Petroleumstilsynet blir gått etter i sømmene. Han mener det er bra med en uavhengig gransking.

– Oljenæringen er en enormt mektig næring hvor vi er avhengig av å ha et helhetlig virkemiddelapparat for at ting skal fungere. Det består i stor grad av Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og politiet. Vi ønsker virkemiddelapparatet sees på mer overordnet, sier Hauge.

Han trekker spesielt fram Goliat-skandalen som eksempel på Petroleumstilsynets unnfallenhet. Her henla også politiet nylig en anmeldelse som Hauge åpenbart mener dreide seg om miljøkriminalitet. Han peker også på varsler-saken i Nyhamna, der Shell sa opp en varsler, som et eksempel på at Petroleumstilsynet ikke verner om varslere.

Frederic Hauge i Bellona. Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Flere alvorlige saker

– Goliat-saken er ekstra alvorlig når det gjelder at trepartssamarbeidet har brutt fullstendig sammen. Nyhamna-saken er godt dokumentert og viser at varslinger blir håndtert på en svært dårlig måte og ikke i henhold til lovverket. Varslere står uten vern av Ptil. Her har tilsynet akseptert en framgangsmåte som representerer storulykkepotensiale, noe Ptil er direkte ansvarlig for, mener Hauge.

Han nevner også gasslekkasjen på Troll-feltet med riggen «Songa Endurance» hvor virkemiddelbruken ikke sto i stil med alvorlighetsgraden av hendelsen.

I tillegg skapte granskingen av dødsulykken på «Cosl Innovator» turbulens for Petroleumstilsynet.

– Goliat-saken er ekstra alvorlig når den viser at trepartssamarbeidet har brutt fullstendig sammen. Nyhamna-saken er godt dokumentert og viser at varslinger blir håndtert på en svært dårlig måte og ikke i henhold til lovverket. Varslere står uten vern av Ptil. Her har tilsynet akseptert en framgangsmåte som representerer storulykkepotensiale, noe Ptil er direkte ansvarlig for, mener Hauge.

Han nevner også gasslekkasjen på Troll-feltet med riggen «Songa Endurance» hvor virkemiddelbruken ikke sto i stil med alvorlighetsgraden av hendelsen.

I tillegg skapte granskingen av dødsulykken på «Cosl Innovator» turbulens for Petroleumstilsynet.

På Troll-feltet var det en alvorlig gasslekkasje i fjor høst, da riggen «Songa Endurance» var i sving. Foto: Fredrik Refvem

Myhrvold under press

Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold ble ansatt som direktør våren 2013 og overtok etter Magne Ognedal. Hun kom da fra jobben som HMS-sjef i BP Norge.

– Vil en slik gransking føre til Anne Myhrvolds avgang?

– Det vil ikke jeg ikke spekulere i. Det er noe som er altfor tidlig å si. Vi har ikke krevd hennes avgang, bare kritisert det vi har ment har vært dårlig oppfølging av den styringsmodellen vi skal ha på sokkelen, sier Frode Alfheim i Industri Energi.

Frederic Hauge i Bellona ønsker heller ikke å gå inn på hva en gransking kan føre til for ledelsen i Petroleumstilsynet:

-Det er i hvert fall åpenbart at vi har et stort problem som fører til kostnadsoverskridelser, alvorlige hendelser for miljøet og konsekvenser for arbeidere. Det skjer når Petroleumstilsynet ikke sier stopp og ikke er streng nok, sier Hauge.

Både Bellona og Industri Energi stiller seg til disposisjon i Riksrevisjonens gjennomgang.

– Vårt mål er at Petroleumstilsynet skal være den sterke myndighetsparten i trepartssamarbeidet på sokkelen. Vi stiller oss til disposisjon i en gjennomgang, og jeg regner med at arbeidsgiversiden tar dette som et innspill til at partssamarbeidet ikke har vært godt nok på sokkelen, sier Frode Alfheim i Industri Energi.

Petroleumstilsynet vil ikke kommentere saken.

Publisert: