Her blir flest oljearbeidere skadet offshore

Oljearbeidernes favorittplattformer er også de farligste, hvis vi teller personskader offshore. Statoil er ikke fornøyd med nivået og jobber for å bedre sikkerheten.

Konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre under et tidligere besøk på Oseberg-feltet som ligger øverst på personskadestatistikken offshore hos Statoil. Oseberg-feltet består av flere plattformer.
 • Ellen Kongsnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det er fingre og tær, lepper og øyne det går hardest ut over i arbeidslivet offshore. Iallfall i følge statistikken over personskader som selskapene selv rapporterer inn til myndighetene. Men oljearbeidere får også brannskader og muskelskader, de faller i trapper og sklir på golv. I tillegg kommer fall i dusjen, samt overtråkk og neseskade ved innebandy og volleyballtrening på fritiden de har offshore.

Halvparten på Statoil-felt

Aftenbladets opptelling viser at det det er rapportert inn minst 265 personskader fra arbeidslivet offshore fra 2016. 53 prosent av personskadene skjedde på et Statoil-operert felt. 122 skader- eller 47 prosent - skjedde på andre felt.

Opptellingen av personskader offshore er foreløpige tall, basert på opplysninger som selskapene så langt har rapportert inn til Petroleumstilsynet. Den komplette oversikten over arbeidsuhell i oljeindustrien blir offentliggjort i en egen rapport fra Petroleumstilsynet senere i vår.

Også arbeidsuhell som ikke medfører personskader skal rapporteres til Petroleumstilsynet. Slike hendelser blir samlet i en egen oversikt fra tilsynet.

Plattformsjef Roy Anders Garberg (t.v.) viser Eldar Sætre utsikten fra Oseberg feltsenter. Fra Eldar Sætre sitt første besøk offshore etter han ble konstituert i stillingen som ny konsernsjef i Statoil

Flest uhell på de eldste

Siden Statoil er operatør for 70 prosent av all norsk olje og gassproduksjon, er det også Statoil-plattformene som dominerer lista over flest personskader offshore, med i alt 143 personskader, eller 53 prosent. Relativt sett har imidlertid Statoil lavere andel arbeidsuhell enn størrelsen på selskapets aktivitet skulle tilsi.

Flest arbeidsuhell skjer på Statoils eldste plattformer. Gigantene Oseberg, Statfjord, Gullfaks og Troll kommer høyt på listen. Statfjord består av tre plattformer og er Statoils eldste, med produksjonsstart i 1979. Men det aller eldste - og desidert største - oljefeltet på norsk sokkel, Ekofisk-feltet, hadde bare 13 registrerte personskader i 2016. Ekofisk har produsert olje siden 1971. Det et ConocoPhillips som opererer dette feltet.

Feltsenteret på Oseberg.

Mest på Oseberg

Oseberg-feltet utenfor Hordaland topper listen over offshorefelt med flest registrerte arbeidsuhell i 2016. Feltet består av flere plattformer. Oseberg er imidlertid også nummer to i kåringen av den mest populære plattformen blant oljearbeidere, en kåring som Teknisk Ukeblad har gjort.

Statoils Heidrun-plattform ble kåret som den mest populære plattformen å jobbe på i kåringen fra teknisk Ukeblad. Samtidig kommer Heidrun høyt på lista over plattformer med mange personskader. I 2016 ble det rapportert 14 personskader på 22 år gamle Heidrun. Feltet ligger utenfor Midt-Norge.

Dette er listen over de farligste arbeidsplassene offshore i 2016 der Statoil er operatør:

Den skadede oljearbeideren er ofte ansatt i andre selskaper enn de som er operatør. Stillasarbeidere, rørleggere, elektrikere, mekanikere, boredekksarbeidere, kokker, ROV-operatører, kranførere og borearbeidere er alle representert i statistikken.

 • Oseberg: 27
 • Statfjord. 21
 • Gullfaks: 20
 • Heidrun: 14
 • Troll: 13
 • Åsgard: 11
 • Snorre: 10

I 2016 ble det registrert 265 personskader på plattformer, rigger og fartøy på norsk sokkel, viser en foreløpig opptelling Aftenbladet har gjort.

I 2015 registrerte Petroleumstilsynet i alt 252 personskader på plattformer, rigger og fartøy på norsk sokkel i sin helhetlige, samlede oversikt.

I 2014 registrerte Petroleumstilsynet 329 personskader offshore i oversikten.

Statoil er ikke fornøyd

Tallene inkluderer alle personskader fra alle selskaper på norsk sokkel. Tallet på personskader i 2016 viser de som hadde rapportert inn til Ptil da Aftenbladet ba om dokumentene.

Siste dødsulykke skjedde i april 2016 med helikopterulykken ved Turøy utenfor Bergen. 13 personer omkom.

Rune Morten Narvåg i Aker omkom om bord på en Cosl-rigg på Trollfeltet 30. desember 2015.

I 2015 omkom en Aker-ansatt om bord på en Cosl-rigg ved Trollfeltet.

– Målet vårt er å komme tilbake til trenden vi var hadde fra 2011 til 2015, sier Eek.
I perioden fra 2008 til 2015 reduserte Statoil antallet alvorlige hendelser fra 2,2 per million arbeidestimer, til 0,6. I 2016 steg andelen alvorlige hendelser litt fra 0,6 til 0,8 per million arbeidstimer.

– Dette er en utvikling vi på ingen måte er veldig fornøyd med. Vårt mål er å jobbe oss tilbake til den trenden vi hadde satt fram til 2015, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil.

Øystein Arvid Håland (t.v), direktør for sikkerhet og bærekraft på norsk sokkel i Statoil, her sammen med pressetalsmann Morten Eek i Statoil. Bildet er fra konferansen "Trenden skal snus" i regi av Petroleumstilsynet i februar i år.

Sterk kultur i Statoil

Han mener tallene fra Statoil vitner om en sterk og åpen kultur for å rapportere alle typer personskader og «uønskede hendelser», enten de skjer på fritida offshore eller i jobbsammenheng.

– Dere rapporterte imidlertid ikke inn Smørbukk-hendelsen før etter to år, og Grane-hendelsen etter tre år. På Smørbukkfeltet ble verdier for mange hundre millioner kroner skadet. På Graneplattformen fikk to offshorearbeidere strøm i kroppen. I begge tilfellene måtte Petroleumstilsynet be dere rapportere inn hendelsene før dere gjorde det. Hva forteller det om Statoils rapporteringskultur?

– Vi har en sterk kultur for å rapportere både store og små hendelser. Vi bruker aktivt det rapporteringssystemet som tilsynet har utarbeidet og de kriteriene for innrapportering som gjelder, sier Eek.

Følger regelverket

– Er den gode kulturen i Statoil god nok?

– Vi må alltid strebe etter å bli bedre og å lære. Vi er opptatt av å følge regelverket som til enhver tid gjelder, sier Eek.
Statistikken som nå rapporteres inn til tilsynet, som Aftenbladet skriver om her, gjelder personskader som ikke er livstruende. Skadene, enten de skjer på fritiden offshore eller i arbeidstiden, utløser ofte et NAV-skjema. Også av den grunn skal de rapporteres inn.
Morten Eek i Statoil understreker også skillet mellom «frekvens av alvorlige hendelser» og «personskader».

– Hvis vi ser personskadetrenden siden 2011, viser tallene våre at antall personskader hos oss har gått ned. Det er vi tilfreds med, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil.

– Samtidig vet vi at dette er arbeid som vi aldri blir ferdig med, vi er aldri i mål og må jobbe videre. Målet vårt er at ingen skal skade seg på jobben, sier Morten Eek i Statoil.

Andre offshoreaktører med høyt antall personskader:

 • Odfjell Drilling: 5
 • Ekofiskfeltet/ConocoPhillips: 13
 • KCA Deutag: 9
 • Songa Offshore: 8

(Red anm: Odfjlell Drillings personskadestatistikk er endret fra 23 til 5. Opprinnelig var det opplyst 23. Feilen skylles feil innrapportering til Ptil fra Odfjell Drillings side. Odfjell Drilling kontaktet Aftenbladet og opplyste om feil i innrapporteringen. Feilen er rettet opp med Ptil.)

(Red amn: Teekey lå inne med 14 personskader i oversikten i artikkelen. Teekey tok kontakt med Aftenbladet og opplyste at de 14 hendelsene de hadde opplyst Ptil om, var førstehjelpsskader, ikke rapporteringspliktige personskader)

Oljeselskapet Eni, som har fått mye kritikk for sikkerheten ved Goliat-plattformen utenfor Hammerfest, har rapportert inn tre personskader i 2016. Blant disse er den alvorlige hodeskaden i juni i fjor.

Anne Myhrvold i Ptil.

Dårligere arbeidsmiljø

I spørreundersøkelsen som Ptil har gjennomført annethvert år siden 2001, kommer det fram at opplevd risiko ikke ser ut til å ha økt nevneverdig. Men det psykososiale arbeidsmiljøet har endret seg i negativ retning fra 2013 til 2015. Høyt arbeidstempo og muligheten til å påvirke arbeidssituasjonen er faktorene som slår sterkest ut på opplevelsen av arbeidsmiljøet.

Listen Aftenbladet har gått gjennom er opplysninger selskapene selv har rapportert inn til Petroleumstilsynet etter krav i loven om innrapportering av personskader. Samlet statistikk blir lagt fram av Petroleumstilsynet i en rapport: Risikonivået i norsk petroleumsaktivitet (RNNP) som kommer senere i vår.

Utviklingen i sikkerhetsnivået offshore har vært svakt negativ de siste åra siden 2013. Da hadde ulykkesfrekvensen falt siden forrige toppår som var 2005. Korrigert for aktivitetsnivået var det i 2015 sju personskader per 1 millioner arbeidstimer. Det er en litt større ulykkesrisiko om bord på flyttbare innretninger- rigger - enn på faste installasjoner - plattformer.

LES OGSÅ:

Grane: To oljearbeidere fikk strøm i kroppen:

Oljearbeidere fikk strøm i kroppen på Grane

LES OGSÅ:

Smørbukk: Skader for mange hundre millioner kroner ble ikke rapportert inn før etter to år

Oljearbeider: - Vi ble bedt om ikke å snakke om hendelsenStatoil hemmeligholdt alvorlig hendelsePetroleumstilsynet skylder på Statoil
Richelieu Lim Leonardo, kalt Bong blant venner, døde i Stavanger sentrum, ombord på et flerbruksfartøy som jobbet for olja. I norsk ulykkesstatistikk finnes ikke ulykken.

LES OM DØDSULYKKEN IKKE BRYDDE SEG OM:

Dødsulykken ingen brydde seg om
Publisert:
 1. Equinor
 2. Norsk sokkel
 3. ConocoPhillips
 4. Petroleumstilsynet
 5. Arbeidsliv

Mest lest akkurat nå

 1. De fleste ungene ble skremt og sprang bort, men fire ble med den fremmede mannen

 2. Ny direkterute fra Sola

 3. Cruise-film fra Stavanger skal ut i hele verden

 4. Vinden skaper trøbbel – ferjer ble omdirigert til Hanasand

 5. Gladmelding til Bryne-fansen: – En av de beste i ligaen

 6. Spotify fjerner Neil Youngs musikk