• Her ligger Goliat utenfor Hammerfest før oppstarten på feltet for halvannet år siden. Fredrik Refvem

Plattformsjef sa opp på dagen

En av plattformsjefene på Goliat sa opp etter uenigheter rundt sikkerheten på plattformen ved oppstart. Kort tid etter stengte Petroleumstilsynet ned Eni-plattformen.