Oljefondet økte kull-investeringene med 4,5 milliarder

Mens politikerne vil at kull skal bli liggende i bakken av klimahensyn, økte oljefondet investeringene i kull til over 56 milliarder i fjor.

Indonesia er verdens største kulleksportør og har satt i gang et intensivt utvinningsprogram som oljefondet har investert i. Foto: STRINGER/INDONESIA

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det var en økning på snaut 4,5 milliarder kroner fra året før. I 2011 var investeringene i kull på litt over 51 milliarder kroner.

Les også

Støre vil trekke oljefondet ut av kull

— Når norske politikere og oljenæringen framhever at det er kull som er den verste fossile klimatrusselen og tar til orde for at kull må bli liggende, er dette ikke forenelig med at oljefondet satser stort på å investere i kull, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Ut av tjæresand og kull

Framtiden i våre hender har lenge jobbet for å få Stortinget til å svarteliste kull fra investeringsporteføljen til oljefondet.

— Vi vil at dette skal inn som et kriterium i retningslinjene, på lik linje med tobakk og visse våpentyper. Det bør formuleres slik: «Fondets midler skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer kull eller tjæresand", forklarer Hermstad.

Les også

Klimahensyn fører ikke til svartelisting fra oljefondet

Indonesia er verdens største kulleksportør og har lagt opp til svært intensiv utvinningsstrategi. Mest mulig skal opp og ut til markedene på kortest mulig tid. Her ligger det penger å tjene – også for det norske oljefondet.Kollega Sigurd Jorde var nylig på tur i Indonesia for å foreta intervjuer med lokalbefolkning som bor tett inntil kullgruver i Kalimantan i Indonesia. Her er det storsatsing på å utvinne kullressurser så raskt som mulig.

Inne i 61 av 100 kullselskaper

En gjennomgang som Framtiden i våre hender har gjort, viser at oljefondet totalt i 2012 var inne i 61 av de rundt 100 største kullselskapene i verden.

Oljefondet hadde i 2012 verdier for rundt 56 milliarder kroner i kull. Dette er mer enn dobbelt så mye som oljefondet investerte i fornybar energi, som var på 26 milliarder kroner.

Les også

Feilslutninger fra Solhjell og Grande om klimapolitikken

Pressekontakt i Norges Bank Thomas Sevang understreker at oljefondet gjør investeringer i henhold til det mandatet som er gitt og at risikovurdering og bærekraft tas hensyn til i hvert tilfelle.— Klimaendringer regnes som en potensiell trussel mot framtidig økonomisk utvikling og verdiskaping, og er også ett av fokusområdene i eierskapsstrategi. Vi jobber for at selskapene fondet investeres i arbeider aktivt for å redusere uønsket eksponering for denne risikoen og for å fremme en langsiktig utvikling i tråd med fondets økonomiske interesser.

- Hvorfor er kull bærekraftig?

— Vi investerer innenfor det mandatet vi har, og utøver aktivt eierskap for å sikre våre finansielle verdier og fremtidige generasjoner. Det gjelder alle sektorer og selskaper, påpeker Thomas Sevang.

- For stor risiko?

Tidligere i høst skrev Aftenbladet om Storebrand som gikk i bresjen for å få til en omdreining i Oljefondet for å investere mer i fornybar energi og mindre i fossil energi. Selskapet mente det var mindre bærekraftig og mer risiko tilknyttet å ha Norges sparepenger i en sektor som må fases ut for at internasjonale klimamål skal innfris.

Les også

Storebrand frykter for tap i oljefondet

Storebrand tar rene økonomiske hensyn ved dette standpunktet og tar utgangspunkt i at verdens energibyrå, IEA, forutsetter at totredjedeler av verdens kjente olje-, kull-, og gassressurser blir liggende. På sikt vil det derfor ikke være økonomisk lønnsomt å investere i en sektor som skal fases ut, mener Storebrand.— Skal norske politikere oppnå klimaambisjonene, mener vi det er naturlig at Norge går i bresjen og trekker seg ut av den bransjen som forurenser mest. Det ville vært et kraftfullt signal til finansverdenen. Oljefondet har et eget etikkråd, men henger bakpå når det gjelder karbon. Vi vet at det grønne skiftet kommer, men slik oljefondet investerer, er Norge tjent med at det ikke kommer noe grønn overgang, sier Arild Hermstad, som lenge har tatt til orde for at oljefondet gradvis må trekke seg ut av all fossil energi.

Ap har snudd

Det kan nå gå veien – for kull i første omgang. For Ap og Jonas Gahr Støre har nå gått inn for å trekke oljefondet ut av kull, ifølge NRK.

Selv om Ap og partiets oljefond-anvarlig Torstein Tvedt Solberg i finanskomiteen var avventende overfor Aftenbladet for et par uker siden, har Ap nå snudd.

- Hvorfor gjorde ikke Ap dette i regjering?

Les også

Kampanje mot investeringer i olje, kull og gass vokser

— Det var naturlig å se på dette ved starten på en ny stortingsperiode. Det følger i rekken av forbedret forvaltning av oljefondet som går fra nye retningslinjer, via uttrekk i tobakk og palmeolje, til forslaget om kull. Mange i Ap har jobbet for dette lenge, ikke minst i AUF. Nå håper vi på et grønnere avtrykk i oljefondet, sier Tvedt Solberg til Aftenbladet.Med seg på laget har de SV, KrF, V, MDG. Sammen kan de sørge for at Stortinget stiller seg bak at Norge skal helt ut av sektoren. SV har jobbet lenge for dette uten å få gjennomslag og er glad for at Ap nå følger etter.

— Kull er ikke en bærekraftig energikilde, og oljefondet må trekke sine investeringer i kullselskaper. I tillegg er investeringer i CO2-intensive næringer en finansiell risiko. Om verden skal nå togradersmålet vil fossile energikilder kunne oppleve et stort verdifall. Dette var blant annet begrunnelsen Storebrand brukte da de nylig trakk seg ut av blant annet kullselskaper, påpeker Snorre Valen.

Finansminister Siv Jensen ønsker ikke å svare på Aftenbladets spørsmål i saken på det nåværende tidspunkt.

Høyre avventende

Høyres Siri Meling i finanskomiteen er mer avventende til å kaste kull helt ut av oljefondet, men mener at den nye regjeringen har en ambisiøs klimapolitikk i bunn.

En vurdering av muligheten for ytterligere investeringer i fornybar energi fra oljefondet, mener hun også vil være et bidrag til å dreie oljefondet i klimavennlig retning.

Les også

Storebrand får storm av henvendelser etter oljesand-nedsalg

— Det er ikke aktuelt med en henstilling om å selge seg ut av fossil energi, men det blir også kunstig å isolere klima fra energi. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Gjennom regjeringserklæringen har vi gitt sterkere signal om en fornybar satsing. Jeg mener at regjeringen nå har fått en klar marsjordre om å vurdere innretningen i pensjonsfondet.- Jeg mener også at det er klare retningslinjer for hva oljefondet kan investere, men dett er forvalternes ansvar og ikke noe vi skal legge oss opp i. Men vi forventer at forvalterne tar dette innover seg og ikke lukker øynene for klimautforingene, sier Siri Meling.

Dersom kull skal som investeringssektor skal ut av oljefondet, skjer det tidligst ved en stortingsbehandling på våren neste år.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Aftenbladets web-kamera viser en person som går vekk etter at bobil havnet i sjøen ved Tungenes fyr

 2. Alle som var på Beverly og Stavanger Sportscafé fra 5. til 12. juni bes om å teste seg

 3. Trosset pensjonist­til­værelsen for å vaksi­nere: – De er helter

 4. Pleietrengende kvinne døde – nå er kjæresten tiltalt

 5. Halvparten av lærer­studentene ved UiS strøk på eksamen: - Vi har klaget på under­visningen gjennom hele skole­året

 6. Vurderer lokale tiltak etter smitte­utbrudd på ute­steder og private fester