• Naturinngrep: Vindkraftutbyggerne er pålagt å tilstrebe minst mulig sår i landskapet. Terje Svaan
    Galleri

Bare i Rogaland kan det bli 27 vindparker

Om noen år kan vindkraftanleggene i Norge oppta et område som er dobbelt så stort som Gjesdal kommune.