• Direktør Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Shipping håper endelig at rederiet kan tjene penger igjen fra 2020. Jon Ingemundsen

Oljepris på 70 dollar fatet klinger godt i bransjen

En av oljeprisens største uromoment heter Donald Trump, men en forventet oljepris på mellom 60 og 80 dollar fatet vil være bra for norsk oljeindustri, mener Rystad Energy som forventer stabile oljepriser fram mot 2023.