• Troll C-plattformen ble gjort klar for evakuering da Equinor ikke fikk kontakt med en fritidsbåt som kom for nærme. Equinor/Øyvind Hagen

Equinor gjorde Troll C klar for evakuering da fritidsbåt ikke svarte

Fire ganger den siste måneden har fritidsbåter kommet så nærme plattformer at Equinor har forberedt evakuering.