• Nye regler for å kvitte seg med atomavfall tvinger nasjonale myndigheter til å tegne avfallsplaner innen år 2015.

Ny avtale om atomavfall klar i EU

EU skjerper reglene for å kvitte seg med radioaktivt avfall. Å eksportere avfallet utenfor EU skal bli spesielt vanskelig.